Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Därför har ungdomar smärta i ansikte och käkar

2017-10-03

Populärvetenskaplig föreläsning av EwaCarin Ekberg, professor vid avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion, Malmö högskola.