Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerupptäckt närmar sig klinisk prövning

2012-06-20
provrör
Foto: Lars Strandberg

Det började för mer än ett decennium sedan i Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds universitet. Det handlar om proteinet Wnt5a och en peptid som härmar dess egenskaper.

Forskningen fokuserar på ett proteinet Wnt5a som man har sett hämmar metastaser vid bröst- och tjocktarmscancer. 2007 bildades utvecklingsbolaget WntResearch med målet att vidareutveckla de substanser som universitetets forskargrupp tagit fram.

Tommy Andersson
Tommy Anderssons forskning kring cancer närmar sig klinisk prövning. Foto: Björn Martinsson

Siktar mot prövning i Danmark

– Pengarna ger möjlighet att fortsätta förberedande studier, att utveckla preparatet till en form som lämpar sig för patienter, och att genomföra en klinisk fas 1-prövning. De räcker också, om allt går bra, till att inleda en fas 2-prövning, säger Tommy Andersson, professor på institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och forskningschef i WntResearch.

Klinisk fas 1-prövning är planerad till slutet av 2012. Efter sommaren kontaktas det danska Läkemedelsverket, eftersom prövningen sannolikt ska ske på Rigshospitalet i Köpenhamn.

Forskningen, som startade i Tommy Anderssons forskargrupp, ledde så småningom till upptäckten att Wnt5a-proteinet har en metastashämmande effekt på bröst- och tjocktarmscancer. Proteinet visade sig dock av olika skäl inte vara lämpligt att använda som huvudingrediens till en medicin eller behandlingsmetod. Därför utvecklade forskarna en liten peptid, Foxy5, som härmar egenskaperna hos Wnt5a.

I kombination med andra läkemedel

Fokus låg från början på bröstcancer, men beroende på kommande studier, sjukdomsförlopp och tillgång till patienter kan det finnas anledning att ompröva vilken cancersjukdom som det blir fokus på i en framtida fas 2-prövning.

Till skillnad från många andra metoder att behandla cancer – både befintliga och sådana som är på forskningsstadiet – angriper inte Foxy5 tumörcellernas tillväxt eller överlevnad.

Den är istället inriktad på att hindra cancerns spridning, som ofta utgör det allvarligaste hotet mot patientens hälsa. Detta indikerar att peptiden skulle kunna kombineras med andra läkemedel som angriper tumörcellernas delningsförmåga och överlevnad.

Fler studier ska göras för att verifiera detta ytterligare.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet, 18 juni 2012.