Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerceller som själva tillverkar cellgift mot tumörer!

2010-04-29

Är det en framtida möjlig behandling mot cancer?

Ja, forskare vid Lunds universitet har visat goda resultat i både cell- och djurförsök. Resultaten presenteras nu i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

– Vi har sedan tidigare upptäckt att när kolhydraten xylos (björksocker) kopplas till så kallade naftalener bildas en xylosförening som angriper cancerceller, men inte friska celler, säger Katrin Mani.

Detta är något som forskarna känt till i ett tiotal år. Det som sedan upptagit deras tid är att förstå varför xylosföreningen fungerar så bra mot tumörceller, hur föreningen tar sig in i cancercellerna och varför den blir giftig?

Avläsningen av DNA i cancercellerna störs

Det är två forskargrupper, ledda av Katrin Mani och Ulf Ellervik, som har använt sig av naturliga biologiska processer och har testat sina teorier i bland annat djurförsök och som visar upp till 97% reduktion av tumörmängden.

Forskarna har funnit att om celler odlas tillsamman med vissa xylosföreningar börjar cellerna producera stora kolhydratkedjor som kallas för glykosaminoglykaner (GAG).

Olika celltyper producerar olika glykosaminoglykaner som transporteras ut från cellen.

– Glykosaminoglykaner från vanliga celler är helt inaktiva, men glykosaminoglykaner från cancerceller är aktiva och tas snabbt tillbaka igen av både vanliga celler och cancerceller. Där inne i cellkärnan stör glykosaminoglykanerna avläsningen av DNA vilket leder till att cellerna dör. Just denna kolhydratkedja från tumörceller blir i praktiken ett cellgift, säger Katrin Mani.

a) Både tumörceller (rosa) och vanliga celler (blå) tar upp xylosföreningen (svart). b) De olika celltyperna producerar olika föreningar (röda respektive blå) som transporteras ut från cellerna. c) Bara de cancercellsproducerade föreningarna tas upp igen av celler och transporteras till cellkärnan. Cellerna dör. Bild: Katrin Mani och Ulf Ellervik.

Steg på vägen till ny behandlingsmetod mot cancer 

– Runt en tumör, där det finns många cancerceller, byggs det därför upp en hög koncentration av cellgift vilket i praktiken betyder att tumören själv producerar giftet som dödar den. När tumören är borta produceras inte heller mer cellgift, säger Ulf Ellervik.

Illustrationen visar hur det byggs upp en hög koncentration av cellgift runt tumören xylosföreningen sätts till.
a) En tumör (rosa) bland vanliga celler (blå). b) När xylosföreningen sätts till byggs det upp en hög koncentration av cellgift runt tumören (rött). c) Tumörcellerna dör medan de flesta friska celler klarar sig. Bild: Katrin Mani och Ulf Ellervik.

En fungerande behandlingsmetod som kan användas till patienter tar många år att utveckla.

– Men detta är ett viktigt steg på vägen. Hittills har alla tumörsorter vi testat reagerat på liknande vis och vi är mycket förhoppningsfulla inför de fortsatta forskningsreultaten, säger de båda forskarna.

Text: KATRIN STÅHL

Pressmeddelande från Medicinska fakulteten 28 april 2010.