Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerstamceller orsak till återfall vid blodcancer

2010-10-29

Lund Medical Faculty Monthly oktober 2010

På senare år har både existensen och betydelsen av så kallade cancerstamceller blivit ifrågasatt. Vissa har menat att de förekommer vid alla former av cancer, och att de är upphovet till själva cancern. Andra har menat att alla cancerceller har förmågan att bilda och bibehålla en cancersjukdom.

Nu har forskare för första gången kunnat visa kliniskt att cancerstamceller har betydelse för återfall vid en viss form av blodcancer. Cancerstamcellerna visade sig vara motståndskraftiga mot en behandling som effektivt eliminerade övriga cancerceller. 

– Den grundläggande frågan är om alla cancerceller är lika, och om varje cancercell kan ge upphov till en tumör. Eller om det bara är vissa cancerceller, så kallade cancerstamceller, som är kapabla att bilda nya tumörer. Det berättar professor Sten-Eirik W. Jacobsen, numera verksam vid University of Oxford.

Han och hans tidigare team vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har studerat patienter med en viss form av blodcancer, myelodysplastiskt syndrom (MDS).

– Vi hade redan tidigare isolerat och karaktäriserat sällsynta celler som hade egenskaper som cancerstamceller hos patienter med denna sjukdom. Redan för tio år sedan publicerade Lars Nilsson, tillsammans med Ingbritt Åstrand-Grundström, ett viktigt arbete där de identifierade de sannolika cancerstamcellerna för MDS. De är också två av medförfattarna till den här studien.

Cancerstamceller överlevde behandlingen

Det Jacobsens forskarteam nu har kunnat visa i en artikel som nyligen publicerades i den ledande medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, är att cancerstamcellerna vid sjukdomen MDS överlevde den behandling som effektivt eliminerade övriga cancerceller i patienterna.

cancerstamceller
Cancerstamceller. Wikimedia Commons (Klicka på bilden för att få den större.)

Forskarna studerade cancerstamceller i patienternas benmärg – både före och efter behandling med läkemedlet Lenalidomide – och kunde visa att nästan alla cancerceller var effektivt eliminerade efter behandlingen.

– Däremot såg vi att alla patienter i studien hade kvar de sällsynta och unika cancerstamcellerna i benmärgen efter behandlingen, säger Sten-Eirik Jacobsen. Dessa celler var med andra ord resistenta mot behandlingen. Efter några år kunde vi också se att sjukdomen återkom hos många av dessa patienter, vilket tyder på att cancerstamcellerna var ansvariga för detta.

Klinisk betydelse för att undvika återfall av sjukdomen

Att den här studien är så viktig beror på att forskarna nu i patientstudier har kunnat visa existensen av cancerstamceller vid sjukdomen MDS, och att dessa celler är unikt resistenta mot en i övrigt effektiv behandling. Med tiden kunde man också se att detta ledde till återfall av sjukdomen.

– Vi vet nu att dessa celler förmodligen är de viktigaste cellerna vid uppkomsten och utvecklingen av MDS, säger Sten-Eirik Jacobsen. Och att cancerstamcellerna vid MDS är ansvariga för återfall av sjukdomen efter behandling. Nu kan vi arbeta vidare med att isolera dem och förstå hur de fungerar. Kan vi ta reda på vad som är fel i dessa celler, har vi en möjlighet att angripa dem med specifika läkemedel.

Text: Nina Hult

Artikeln är tidigare publicerad på Medicinska fakultetens hemsida vid Lunds universitet som månadens vetenskapliga artikel oktober 2010.