Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancerpatienters anhöriga riskerar hjärt-kärlsjukdom

2012-03-27

En aktuell studie visar att risken för kranskärlssjukdom och stroke ökar med nästan trettio procent hos personer vars partner har cancer. Orsaken är sannolikt den negativa stress den anhörige utsätts för.

äldre par på stranden
Foto: Colourbox

Det är känt att anhöriga till kroniska patienter, speciellt cancerpatienter, har en ökad risk för att drabbas av psykisk ohälsa och depression.

Psykisk stress och depression har i tidigare studier rapporterats påverka nervsystemet, blodtryck och inflammation, vilket i sin tur kan öka risken för utveckling av kranskärlssjukdom och stroke.

Samma livstil ingen riskfaktor

Det är mot bakgrund av detta som forskaren Jianguang Ji och medarbetare vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö har undersökt den specifika risken för kranskärlssjukdom och stroke om makan eller maken drabbats av cancer.

Studien visar att risken för kranskärlssjukdom och stroke ökade mellan 13-29 procent hos personer vars partner har cancer. Resultaten baserar sig på data i det nationella svenska cancerregistret och det svenska slutenvårdsregistret.

En möjlig förklaring till den ökade risken skulle kunna vara att makar delar livsstil och riskfaktorer som rökning, alkohol, kost och motionsvanor, men den förklaringen faller på att risken för hjärt-kärlsjukdom var bara marginellt ökad (3-5%) tiden innan livspartnern drabbades av cancer.

Negativ stress

Forskarna menar istället att det mesta av riskökningen sannolikt kan förklaras av den negativa stress som maken eller makan utsätts för om livspartnern drabbas av cancer.

– Vår studie visar att det är viktigt med förebyggande insatser till personer vars livspartner drabbas av cancer med inriktning på psykologisk stress och negativa riskfaktorer, säger Jianguang Ji och fortsätter:

-Tidigare studier har visat att förebyggande arbete kan minska stress och oro avsevärt hos de anhöriga.

Pressmeddelande från Lunds universitet 23 mars 2012