Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Canceröverlevares försäkringsskydd har inbyggd slumpgenerator

2012-10-02
tombola
Foto: Colourbox

I dag lever 80 % av de barn och unga som får cancer minst fem år efter det att sjukdomen konstaterats. Men priset kan vara högt med fysiska och ibland psykiska besvär efter behandlingar med cellgifter och/eller strålning och kirurgi.

Priset kan också vara ekonomiskt högt för de närmare 10 000 personer samt deras anhöriga i Sverige som har överlevt en cancersjukdom som barn eller ungdom. Hur ser deras försäkringsskydd egentligen ut?

Ofta kopplas försäkringsbolagens bedömning av privata försäkringar till Försäkringskassans beslut. Ersättningar döps om och handläggningstider och nya regelverk orsakar eftersläpning i villkoren så att försäkringstagare kommer i kläm, förklarar Christina Meder hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

– Vi jobbar med att bolagen ska göra mer självständiga bedömningar och vi skulle vilja utreda hur många som nekas försäkring, säger Christina Meder. Av konkurrensskäl lämnar försäkringsbolagen inte ut statistisk information.

Se cancer som en kronisk sjukdom

Ingemar Petersson utnämndes till adjungerad professor i försäkringsmedicin vid Lunds universitet i april 2012.

Ingemar Peterson
Ingemar Petersson

Han berättar att i Skåne har Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting inlett ett samarbete för att minska risken att patienter ramlar mellan stolarna då aktörer som sjukskrivande läkare, rehabiliteringspersonal, Försäkringskassan, arbetsgivare och skola inte är medvetna om varandras insatser.

– Fortfarande är det många i Försäkringskassans och försäkringsbolagens personal som betraktar cancer enbart som en dödlig sjukdom, säger Ingemar Petersson. Det är helt fel i dag, cancer bör betraktas som en kronisk sjukdom.

Jämföra bedömningar för ersättning

Ingemar Petersson medverkade i regeringens rehabiliteringsråd som förra året presenterade utredningen SOU2011:15, med förslag bland annat till rehabilitering av personer med en tumörsjukdom.

– Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd för de vanligaste cancersjukdomarna används både av läkare vid sjukskrivning och av Försäkringskassans personal vid bedömning av intyg, det är mycket omdiskuterat berättar Ingemar Petersson.

Han skulle också vilja titta närmare på vad privata försäkringsbolag grundar sina bedömningar på. Det finns möjlighet att få fram data om barn och ungdomars sjukskrivning genom att länka sjukdomsförsäkringar med diagnosregister och cancerregistret. Region Skåne och Västra Götalandsregionen samarbetar för att utveckla länkning av register framöver.

Med medicinska framsteg överlever fler barn cancer och försäkringsbolagen kan inte motivera undantag i samma utsträckning som tidigare. Försäkringsbolag måste hitta ett samband med den första sjukdomen för att kunna neka en friskförklarad försäkringstagare ersättning; läkarintyg och journaler är A och O.

Text: STINA HÖRBERG

Journalist för PanCareSurFup