Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Cancercellens kommunikation med närmiljön

2013-03-15

Kristian Pietras installeras som professor vid Lunds universitet 15 mars 2013, och skriver här själv kort om sin forskning:

Cancer uppkommer till följd av förändringar i cellernas arvsmassa. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika sin egen normalt väldigt strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar dock vikten av tumörcellernas kommunikation med sin närmiljö för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas till den dödliga sjukdom som på ett eller annat sätt berör oss alla.

Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper tumörcellerna genom att tillhandahålla stöd, skydd och tillväxtsignaler. Det tydligaste exemplet på detta är nybildning av blodkärl i tumörer. Angiogenes är processen varvid nya blodkärl bildas i kroppen. Normalt pågår blodkärlsbildning endast vid ett fåtal tillfällen i det vuxna livet, såsom vid sårläkning och menstruation.

Illustration av röda blodkroppar som strömmar i ett blodkärl
Bild: Dreamstime

Emellertid är bristfällig reglering av blodkärlens funktion en bidragande orsak till ett flertal sjukdomstillstånd, t.ex. diabetes och cancer. Precis som alla organ i kroppen, behöver en tumör genomflödas av syre- och näringsrikt blod.

För att en tumör ska kunna växa sig större än en ärtas storlek, krävs därför att cancercellerna har förmågan att stimulera inväxt av blodkärl för att trygga tillgången till syre och näring. Min forskning söker grundläggande kunskap om hur olika celltyper, som tillsammans utgör en tumör, kommunicerar med varandra för att stimulera angiogenes, cancercellernas tillväxt och deras spridning till andra organ.

Förvissningen är att vi med mer kunskap om hur celler inom en tumör förhåller sig till varandra kommer att hitta nya vägar att behandla cancer. Min forskning syftar till att knyta samman grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsutveckling för att erbjuda cancerpatienter både omedelbara och långsiktiga möjligheter till en mer effektiv behandling.

Text: KRISTIAN PIETRAS

Från broschyren ”Professorsinstallation 15 mars 2013″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.