Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bra mat mot fetma och ohälsa

2015-10-20
Cecilia Holm 3b
Cecilia Holm leder en forskargrupp vid Lunds universitet som bland annat undersöker nyttiga egenskaper i bär. Här på bilden samtalar hon med forskningsingenjör Sara Larsson, som studerar D-vitaminets betydelse för hälsan.

– Lite krasst uttryckt finns det inga genvägar. För att undvika övervikt och fetma handlar det egentligen bara om att inte äta mer än du förbrukar. Det vi hoppas göra är att hitta mat eller ämnen i mat som hjälper oss att känna mättnad och som ökar förbränningen. Vi letar också efter mat som minskar risken för de följdsjukdomar som övervikt och fetma kan leda till.

Det svarar professor Cecilia Holm på min fråga om vilken mat som är bra vid fetma. Hon har i många år studerat kopplingen mellan fetma och diabetes typ 2. Hon vill förstå vad som händer i kroppen när den metabola balansen har rubbats, för att hitta nya sätt att förebygga viktuppgång och diabetes.

– Vi vet att det finns stora individuella variationer, säger Cecilia Holm. En del får hälsoproblem redan vid en måttlig övervikt, medan andra klarar det mycket bättre. På samma sätt finns det skillnader i hur vi mår av olika slags koster – en del tycker kanske att en kolhydratreducerad kost är toppen medan andra mår mycket bättre av exempelvis en ”stenålderskost”.

Varför vi reagerar så olika på olika slags mat har säkert delvis en genetisk förklaring, förklarar Cecilia Holm.

svarta vinbär
Foto: Colourbox

Polyfenolrika bär i fokus för forskningen

På senare år har Cecilia Holms forskning haft mycket fokus på polyfenolrika bär. Polyfenoler är antioxidanter, och det som ger färg till exempelvis nypon, svarta vinbär, blåbär och lingon. Varje bär har sin egen unika profil när det gäller innehållet av polyfenoler.

– Det verkar som om bär är ett koncentrat av bioaktiva ämnen med goda metabola egenskaper, säger Cecilia Holm. I vår forskning har vi sett fantastiska resultat hos möss när det gäller färgrika bärs förmåga att förebygga fetma och metabol ohälsa. Nu håller vi på att följa upp detta även hos människor, men har hittills inte sett lika bra resultat när det gäller viktnedgång. Däremot har vi sett att nypon har en viss kolesterolsänkande och blodtryckssänkande effekt.

De färgrika bären tycks till viss del kunna bromsa de förändringar i ämnesomsättningen som övervikt och fetma kan leda till, men hur det går till vet forskarna fortfarande inte.

– En uppenbar förklaring kan ju till exempel vara fiberinnehållet i bären – att de helt enkelt binder upp kolesterolet, säger Cecilia Holm. Men det är också möjligt att det är polyfenolerna i bären som sänker kolesterolet och blodtrycket.

Nytt samarbete på gång med växtförädlare

För att bättre förstå mekanismerna bakom de fynd som gjorts håller bland annat ett spännande samarbete på att växa fram mellan de medicinska forskarna vid Lunds universitet och växtförädlare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

– Vi har märkt att det kan vara stora variationer i effekten hos olika omgångar bär som vi har använt i våra försök. Kanske kan det ha med olika bärvarianter att göra, eller hur de har odlats? Tillsammans med Eva Johansson och Kimmo Rumpunen vid SLU i Alnarp och Balsgård vill vi försöka hitta svarta vinbär med optimala hälsoegenskaper.

Cecilia Holm betonar att den forskning som görs i första hand är grundforskning, och att det kan ta tid innan resultaten kan användas praktiskt.

– På sikt är jag ändå övertygad om att kan vi lyckas förstå vad som händer på cellnivå, kan vi också ge bättre kostråd till personer som vill gå ner i vikt, säger Cecilia Holm.

Text: NINA NORDH