Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

2016-04-13

Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.

Ny-Björg-190x158
Björg Thordardottis. Foto: Kennet Ruona

Allt fler människor med funktionshinder bor och åldras i sitt eget hem – och de som söker bostadsanpassningar är en grupp av skilda åldrar och behov. Björg Thordardottir, arbetsterapeut och doktorand vid Lunds universitet, har undersökt relationen mellan delaktighet och problem i vardagen. Delaktighet – att uppleva och genomföra aktiviteter i vardagen både i sitt hem och utanför hemmet – är en viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Framförallt är det en mänsklig rättighet.

– Fokus ligger ofta på delaktighet utomhus, både i forskning och media. Sanningen är att inomhus måste fungera innan personer ens får för sig att ta sig ut. Det är där bostadsanpassningar kommer in i bilden, säger Björg Thordardottir – som forskar med anknytning till CASE (se faktaruta intill). Det handlar inte bara om att vara delaktig och hur ofta, det är även viktigt att kunna känna sig nöjd över den delaktighet man i vardagen lyckas åstadkomma. Utifrån intervjupersonernas egna upplevelser verkar det som att flertal faktorer spelar roll, så som ålder, livsstil och vilken mängd hjälp man får vid aktiviteter. Till exempel, ju äldre personer är desto nöjdare tenderar de vara över sin delaktighet.

Standardlösningar är inte svaret

Studien kan ligga till grund för att motivera godkännande av ansökan om bostadsanpassning*, men den ger också indikationer på hur vi ska förhålla oss till individuella faktorer och göra individualiserade bostadsanpassningar. Att installera standardlösningar betyder inte att man ökar personens delaktighet eller att personen blir mer nöjd med livet. Bostadsanpassningar ska helst underlätta vardagen, inte förändra den.

– Personer uppskattar ofta att få utföra aktiviteter de alltid skött, ett exempel kan vara att diska för hand – då är inte en diskmaskin lösningen. Bostadsanpassningar borde även fördelaktigt beröra mer än grundläggande vardagsbestyr, det kan vara avgörande att även underlätta personers individuella intressen, säger Björg Thordardottir.

Text: YLVA NILSSON.
Artikeln är tidigare publicerad vid institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitets hemsida.