Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare tar helhetsgrepp på boende för äldre

2011-11-10
Vigs Ängar äldreboende
Vigs Ängar äldreboende mellan Ystad och Simrishamn. Foto: Nina Hult

Den totala budgeten för den kommunala äldreomsorgen i Sverige är nästan 95 miljarder kronor. Men trots att äldreomsorgen är en så stor och resurskrävande verksamhet för samhället har forskningen inom området alltför sällan kommit till praktisk omsättning.

Nu har en grupp forskare från Lunds universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i hög konkurrens fått anslag från innovationsmyndigheten VINNOVA, för att utveckla projektet Det kunskapsbaserade äldreboendet.

Forskningen kring äldre och deras livsvillkor har utvecklats starkt under de senaste 20 åren i Sverige, men en stor del av det praktiska vård- och omsorgsarbetet sker fortfarande utan vetenskaplig grund.

vårdhund och boende inom äldreomsorgen
Vårdhund på boende för äldre. Foto: Dreamstime

Målet för projektet Det kunskapsbaserade äldreboendet är att utveckla ett äldreboende som verkligen bygger på forskningsbaserad kunskap. Eftersom livet på ett äldreboende har många aspekter tar forskarna ett helhetsgrepp och inkluderar inte bara forskning kring t ex äldres måltider, boendemiljön, teknisk utrustning utan också utbildning av vård- och omsorgspersonal.

– Det som gör projektet så speciellt är sammanflätningen mellan tvärvetenskaplig forskning och äldreomsorgens praktiska vardag. Projektet handlar om hur vi kan skapa arenor där forskning och praktik kan mötas, säger projektledaren Tove Harnett.

Innovationsverksamhet inom detta område kräver att forskare från olika vetenskapliga discipliner samverkar, vilket hittills är ovanligt bland forskare som studerar äldres livsvillkor.

Ribbingska äldreboende Lund
Ribbingska äldreboende Lund. Foto: Nina Hult

– Mixen av kompetens hos oss som medverkar i projektet är unik, berättar Tove Harnett. Våra forskningsinriktningar spänner från medicin och omvårdnad till socialt arbete och arkitektur.

– Aktiv medverkan från äldre personer med stora behov av vård och omsorg och deras närstående är en viktig utgångspunkt för vårt nya projekt. Det är så vi kan säkerställa att den utveckling vi vill driva verkligen tillgodoser angelägna utvecklingsbehov inom äldrevården, säger professor Susanne Iwarsson som är en av de seniora forskare som är engagerad i projektet och tillika forskare och ordförande i forskningscentrumet CASE.

Ett av målen för projektet är att underlätta samarbete mellan universitet, kommuner, näringsliv och brukarorganisationer. Därför deltar bland annat Stockholms Stad, Ängelholms kommun, Parkinsonförbundet och det kommunalägda fastighetsbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm i projektet.

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 9 november 2011.