Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Blodkärl i nagelband ger ledtrådar

2015-06-08
Sklerodermi
Till vänster: Genom en enkel undersökning av nagelbanden i ett mikroskop kan Roger Hesselstrand se de förändringar i nagelbandens blodkärl som är karaktäristiska för sjukdomen systemisk skleros. Foto: Roger Lundholm Till höger: Mikroskopibilderna visar friska blodkärl i nagelbandet (överst) och blodkärl hos en patient med systemisk skleros (nederst). Foto: Roger Hesselstrand

Att ställa diagnos vid reumatiska sjukdomar kan vara svårt och tidsödande. En lite oväntad pusselbit när diagnosen systemisk skleros (sklerodermi) ska ställas är bilder av blodkärlen i fingrarnas nagelband, så kallad kapillärmikroskopi.

Läkaren och forskaren Roger Hesselstrand vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet berättar om metoden som har funnits i många år, men först 2013 kommit med i diagnoskriterierna för sjukdomen.

Men varför just blodkärlen i nagelbanden? Roger Hesselstrand förklarar att just den här sjukdomen bland annat ger förändringar i blodkärlen. Något som många gånger kan ge svåra cirkulationsproblem i fingrarna i sjukdomens sena förlopp.

– I nagelbandens blodkärl kan vi se förändringarna i ett mycket tidigt skede. Det blir färre och tjockare blodkärl. Tekniken är enkel och undersökningen tar bara några minuter.

– Men allra viktigast för oss när vi ställer diagnos är helhetstänkandet, säger Roger Hesselstrand. Att ställa diagnos handlar om att väga samman alla provsvar med patientens berättelse och det vi ser med våra ögon och känner med fingrarna.

Text: NINA NORDH