Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bild och verklighet stämmer överens vid Alzheimers

2016-09-29

Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel.

Det finns flera olika metoder att avbilda hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella metoden (tau-PET) åskådliggör mängden av ett protein som finns i hjärnan, tau, med hjälp av en röntgenkamera och en särskilt utvald radioaktiv molekyl (F-AV-1451).

Bild och verklighet överensstämmer väl

Tau har en viktig funktion för transporten av olika ämnen i hjärnans nervceller. Personer med Alzheimers sjukdom har förhöjda nivåer av tau, vilket leder till inlagring av proteinet i hjärnans celler och så småningom till celldöd.

tau_pet_x-large
Hjärnan på en Alzheimerpatient avbildad med tau-PET. Röd färg visar var ansamlingen av tau-protein är som störst. I förstoringsglaset syns en mikroskopförstoring där de mörkröda strecken och öarna är tau. Illustration: Michael Schöll, Lunds universitet

Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus finns bland dem som i forskningssyfte studerar patienter med tau-PET-metoden. Fram tills nu har dock ingen haft exakt kunskap om hur väl den nya bildmetoden återger de faktiska förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Den aktuella fallstudien visar emellertid att bild och verklighet överensstämmer väl. I studien har forskarna för första gången kunnat jämföra tau-PET-bilder och hjärnvävnad från en och samma person. Hjärnvävnaden kom från en person som avlidit, men som nyligen hade undersökts med den nya avbildningsmetoden.

Bättre diagnostik, bättre läkemedel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ruben Smith. Foto: Karin Enell-Smith

– Tau-PET kan förbättra diagnostiken, men framför allt kan bildmetoden få stor betydelse vid utveckling av nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom, berättar Ruben Smith, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus. Han fortsätter:

– Det finns nya läkemedelskandidater som syftar till att minska inlagringen av tau. Med avbildningsmetoden öppnas möjligheter att på detaljerad nivå undersöka sjukdomens utveckling och hur tau-inlagringen påverkas av läkemedel.

oskar_hansson_2015_medium
Oskar Hansson. Foto: Linnéa Jeschke

– Personen som undersöktes hade en mutation som leder till samma typ av ansamling av tau i hjärnan som vid Alzheimers sjukdom. Det kan verka lite med en enstaka fallstudie, men eftersom det i samma hjärna finns områden med mycket tau inlagrat och andra med mindre så räcker det med en person för att verifiera att avbildningen fungerar, förklarar Oskar Hansson, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Intressant även vis andra sjukdomar

Intresset i forskarvärlden för avbildningsmetoder inriktade på tau är stort och ökar. En tillförlitlig bildåtergivning av tau-protein i hjärnan bedöms som en mer relevant markör och ett bättre diagnosverktyg än konkurrerande metoder som redan är i användning.

Forskarna bakom studien inriktar sig nu på att följa hjärnans inlagring av tau över tid samt vilka samband som finns med diagnostik via s.k. ryggvätskeprover.

Tau-PET-avbildning anses intressant även vid andra, mindre vanliga neurologiska sjukdomar. Det gäller t.ex. frontallobsdemens och Parkinson-liknande diagnoser som PSP (progressiv supranukleär pares) och CBD (kortikobasal degeneration).

Text: BJÖRN MARTINSSON

Vetenskaplig artikel i Brain

18F-AV-1451 tau PET imaging correlates strongly with tau neuropathology in MAPT mutation Carriers