Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Big data”, muffins och rymdresor

2019-02-18

Foto: istock.com/grandriver

Vad har muffins och rymdresor gemensamt?
Svar: De förändrar våra DNA-metyleringsmönster, som i sin tur påverkar funktionen av våra gener. Två forskare som studerat detta närmare möttes nyligen vid en disputation vid Lunds universitet.

Andrew Feinberg från Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, USA, har ofta kallats ”epigenetikens fader”. När den amerikanska rymdstyrelsen NASA bestämde sig för att skicka en astronaut till rymden medan hans tvillingsbror stannade på marken, passade Andrew Feinberg på att ta några prover på dem båda. Analysen visade att tiden i rymden, 340 dagar, orsakade tusentals förändringar av DNA-metylering (se faktaruta) på astronautens gener. Resultaten väckte stor uppmärksamhet runt om i världen.

Alexander Perfilyev och Andrew Feinberg under disputationen. Foto: Sara Liedholm

Så när lundadoktoranden Alexander Perfilyev förstod vem som skulle vara opponent när han skulle försvara sin doktorsavhandling, blev han förskräckt. Det var nämligen Andrew Feinberg.

– Jag googlade hans namn och blev alldeles förstummad över alla hans publikationer i tidskrifter som Nature. Han började publicera vetenskapliga artiklar innan jag ens var född, säger Alexander Perfilyvev.

Flytande på italienska

Alexander Perfilyev roll som bioinformatiker i forskargruppen vid Lunds universitet är att använda matematiska metoder för att analysera den enorma mängd data som kommer utav forskningen och som ofta benämns ”big data”.

– Modern teknik genererar så mycket data att det inte går att använda enkla verktyg för att analysera det. Men med hjälp av dessa metoder kan du skilja mönster och andra resultat.

De metoder Alexander Perfilyev använder används också inom andra områden, t.ex. datorteknik, för att samla in och analysera människors beteende och att utvärdera risker.

Ärver föräldrarnas metyleringsmönster

Precis som du ärver dina föräldrars gener, ärver du många av deras DNA-metyleringsmönster. Skillnaden är att du kan påverka några av dem med din livsstil.

Forskargruppen som Alexander Perfilyev tillhör har studerat epigenetiska effekter av diet och fysisk aktivitet i olika vävnader och de har visat att metyleringsmönstren även påverkas av ålder.

– När du tränar händer många saker, det är inte bara fett som bränns och muskler som byggs, DNA-metyleringar förändras också. Och kosten påverkar också DNA-metyleringarna, förklarar han.

Lyssna på podden: Det händer i kroppen när du tränar

I ”Muffinstudien” fick deltagarna äta muffins bakade med olika typer av fett; mättat fett (palmolja) och fleromättat fett (solrosolja). Resultaten från studien ingick i Alexander Perfilyevs doktorsavhandling. De visade dels att metyleringsmönstret i deltagarnas fettväv påverkades av att äta mycket fett, dels att det skilde sig från de som hade ätit muffins bakade med mättat fett respektive fleromättade fetter.

– Vår slutsats är att både mängden fett, och vilken sorts fett, man äter spelar roll, säger han.

– Förändringar i metyleringsmönstret beror bland annat på hur länge du har blivit utsatt för en viss faktor. När du slutar exponera dig för den här faktorn, kan ändringar återgå till sitt tidigare mönster, säger Alexander Perfilyev som i framtiden planerar fortsätta sitt arbete som kombinerar matematik och epigenetik.

– Jag tycker om forskningsområdet och med ny teknik får vi bättre möjligheter att studera nya saker. Det finns så mycket att lära sig, inte bara inom epigenetiken. Ju mer du lär dig ju mer du förstår att du inte vet. Det är ganska överväldigande.

Text och foto: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalens hemsida. Hela intervjun med Alexander Perfilyvev kan du läsa här.