Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bidrar mjölkstockning till antibiotikaresistens?

2013-03-28

Hur mycket antibiotika sätts in på kvinnor med mjölkstockning världen över? Vad kan det få för betydelse för antibiotikaresistens? Det är några av frågorna som barnmorskan Linda Kvist och den internationella forskargrupp hon tillhör hoppas få svar på med stöd av Melinda Gates.

Linda Kvist är utvecklingschef inom obstetrik på Helsingborgs lasarett och adjungerad lektor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Hon forskar kring mjölkstockning. Bland annat varför merparten av kvinnor med mjölkstockning övervinner symtomen och läker utan antibiotika.

Linda Kvist

– Vi behöver en ”mall” som visar den normala floran av bakterier i bröstmjölk, förklarar Linda Kvist.

– När vi har ”mallen” kan vi lära oss vad som gör kvinnor sjuka och varför många av dem tillfrisknar.

Internationellt är mjölkstockning nära förknippat med överanvändning av antibiotika. För Sveriges del saknas bra statistik och uppgifterna variera mellan olika orter från låga 15 procent till att nästan alla får antibiotika.

– I andra länder som till exempel USA får 97 procent antibiotika, säger Linda Kvist.

Hon deltar sedan en tid tillbaka i ”The human milk microbiome study”. Det är en internationell grupp forskare från USA, Peru, Spanien, Sverige, Centralafrikanska republiken, Ghana, Kenya och Gambia.

Gruppen ska försöka svara på om det finns ett gemensamt mikrobiom, dvs. en normal bakteriepopulation i bröstmjölken från kvinnor i alla dessa länder. Hoppet står till att få anslag för forskningen från Bill och Melinda Gates forskningsfond.

– Vi hoppas på ett bidrag nästa år. Ett bidrag skulle kunna göra det möjligt att studera vad som händer i bröstet när mjölkstockning uppstår.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Foto: Eva Bartonek Roxå

Tilläggsinformation 3 september 2013

Linda Kvist och den internationella forskargrupp hon tillhör har nu fått ett stort forskningsanslag från USA:s National Science Foundation. Detta innebär att gruppen kan gå vidare med sin planering och förhoppningsvis kan materialinsamlandet börja under 2014.

Läs mer om Vad är normal bröstmjölk?