Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Behandling av grön starr kan påverka näthinnans funktion

2011-11-30

Det läkemedel som injiceras i ögat för att dämpa nybildning av blodkärl hos patienter med den svåraste formen av grön starr, neovaskulärt glaukom, kan ha en negativ inverkan på ögats fotoreceptorer, de celler i näthinnan som står för synskärpa, färg- och mörkerseendet.

aeldre kvinnas oega

Foto: Colourbox

Forskarna i Lund har studerat 19 patienter mellan 65-94 år, som alla drabbats av den svåraste formen av glaukom och fått antingen laser och en anti-VEGF injektion (antikroppar mot vaskulär endotelial tillväxtfaktor) i ögat eller enbart laserbehandling, och upptäckt negativa effekter av behandlingen.

– Det är bevisat att behandlingen hjälper, dels mot att nya kärl bildas och dels att redan nybildade kärl reduceras, men med hjälp av fullfältselektroretinografi har vi sett att behandling med anti-VEGF injektioner kan påverka fotoreceptorernas funktion negativt, säger Elisabeth Wittström, forskare vid avdelningen för oftalmologi och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Försämrades ytterligare

De patienter som deltog i studien hade före behandlingen kraftigt nedsatt funktion i näthinnan och den blev inte bättre efter behandlingen.

– Näthinnans funktion försämrades ytterligare, både vid behandling med laser och med anti-VEGF injektioner, trots en betydande sänkning av trycket i ögat och att nybildandet av kärl i iris dämpats.

Kan ge nya behandlingsmetoder

I ett annat delarbete i avhandlingen konstateras med hjälp av multifokal och fullfältselektroretinografi att hela näthinnans funktion påverkas av högt tryck hos patienter med måttligt till avancerad grön starr, jämfört med en frisk kontrollgrupp. Trycksänkande operation (trabekulektomi) resulterade i en signifikant sänkning av ögontrycket, vilket förbättrade funktionen i näthinnans centrala delar. Detta kunde konstateras med hjälp av multifokal elektroretinografi.

– Det krävs fler funktionsstudier för att bekräfta våra resultat, men jag tror att vi framöver kan få nya behandlingsmetoder som inte bara är inriktade på att sänka trycket i ögat utan också på att förbättra fotoreceptorernas funktion, säger Elisabeth Wittström.

Text: OLLE DAHLBÄCK