Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre koll på KOL-patienter

2015-06-08

KOL-app_högupplöst

Foto:Caretelcom AB

Lungsjukdomen KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom) räknas till våra folksjukdomar, omkring en halv miljon människor i Sverige är drabbade. De som har svårare stadium av sjukdomen kräver ofta mycket vård och är inte sällan i behov av inneliggande sjukhusvård vid akuta försämringsattacker. I ett försök att effektivare kunna övervaka KOL-patienters hälsa har forskare tagit mobiltelefonerna till hjälp.

I en pilotstudie, utförd av Leif Bjermer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har en patientgrupp dagligen via internet fått rapportera till sjukvården hur de mår samt hur dagens andningstester avlöpt. En mobilapplikation har också registrerat deras fysiska aktivitet. Om mätvärdena försämrades skulle sjukvården larmas automatiskt.

Fungerade systemet i praktiken?

– Systemet har fungerat rent tekniskt och visar att det sannolikt på ett tidigt stadium kan spåra en sjukdomsförsämring. Därmed kan vården i tid sätta in åtgärder som minskar behovet av sjukhusvård, konstaterar Mats Ekelund, forskningschef vid Skånevård Kryh, som ansvarat för en förstudie avseende mobila applikationer för KOL-patienter.

Vilka fördelar har systemet för övrigt?

– Förstudien visar att om ett mobilt system kombineras med bättre tillgänglighet till allmän respektive personlig information via internet kan patientens förmåga till egenvård stärkas. Till exempel kan patienten delta i så kallad KOL-skola via internet. Ett mobilt system kan också kombineras med möjlighet till videokommunikation mellan patienten och dennes sjukvårdsteam, avslutar Mats Ekelund.

Projektet, som är sponsrat av Socialdepartementet och utfört inom Region Skåne, söker nu pengar för att gå vidare med en större studie om övervakning av KOL-patienters hälsa.

Text: ANNA-MI WENDEL