Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bättre behandling av blödande magsår räddar liv

2011-05-11
Heliobacter pylori med flageller
Heliobacter pylori med flageller. Bild: Wikimedia

Förbättringar av den förebyggande behandlingen till dem som drabbats eller riskerar att drabbas av blödande magsår skulle sannolikt kunna rädda liv. Det finns också starka belägg för att flera metoder som används i det akuta skedet är effektiva.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att behandling mot den så kallade magsårsbakterien H. pylori, med två antibiotika kombinerat med protonpumpshämmare, minskar risken för återfall hos personer som drabbats av blödande magsår.

Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som granskat det vetenskapliga underlaget om behandling av blödande magsår.

Bättre förebyggande behandling

En registerstudie som SBU gjort i samband med granskningen visar att många patienter inte får den behandlingen i dag. Dessutom dör en av fyra inom ett år efter den akuta blödningen.

En del av dödsfallen skulle sannolikt kunna undvikas om den förebyggande behandlingen blev bättre.

Endoskopisk behandling effektiv

Det finns också starkt vetenskapligt stöd för att så kallad endoskopisk behandling, då man stillar blödningen med hjälp av olika metoder via ett kikarinstrument, är mycket effektiv i det akuta skedet.

Detta gäller framför allt kombinationer av endoskopiska behandlingar.

Läkemedel som ökar risk för blödande magsår

Två vanliga läkemedel ökar risken för blödande magsår: så kallad lågdos-ASA som används för att förebygga blodproppar vid hjärt-kärlsjukdom, och smärtstillande läkemedel av typen NSAID.

För personer som haft blödande magsår och bör fortsätta med lågdos-ASA, minskar risken för återfall om de först får behandling mot H. pylori och sedan fortsätter att ta protonpumpshämmande läkemedel i förebyggande syfte.

Den som haft blödande magsår och behöver smärtstillande behandling ska helst undvika NSAID. Om det inte går kan inledande behandling mot H. pylori, följt av fortsatt förebyggande behandling med protonpumpshämmare minska risken för ny blödning.

För dem som inte haft blödande magsår men behöver långtidsbehandling med ASA eller NSAID kan risken att drabbas minska med hjälp av förebyggande behandling med protonpumpshämmare.

Pressmeddelande från SBU, 11 maj 2011

Lyssna också på ett inslag om rapporten i Ekot, 11 maj 2011: Magsårspatienter får inte rätt behandling 

Där berättar bl.a. Christer Staël von Holstein, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande för projektgruppen som gjort utvärderingen, mer om rapporten.