Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Barns hälsa vid fetma

2015-10-20

©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/BROCARD Pascal ; OBESITE CHEZ LES JEUNESFetma hos vuxna är tydligt förknippat med olika hälsorisker, främst risken att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Men hur påverkas barns hälsa av fetma? Vi har ställt frågan till Carl-Erik Flodmark, överläkare vid Barnöverviktsenheten Region Skåne.

– Barns hälsa påverkas i första hand på det psykiska och sociala planet, att de hamnar utanför samhällsnormen. Många lider till exempel av att inte kunna handla samma kläder som sina kompisar. En amerikansk studie har visat att barn med fetma får sämre betyg trots att de presterar lika bra på proven som sina normalviktiga klasskamrater. Andra studier visar att personer med fetma blir sämre bemötta vid t.ex. anställningsintervjuer. Fetma som däremot följer med upp i vuxenlivet ökar risken för sjukdomar längre fram i livet, säger Carl-Erik Flodmark.

Mer underhudsfett än bukfett

Trots att de fysiska problemen oftast kommer först vid vuxen ålder tar man ändå en del prover på barn som söker för fetma. Då testas bl.a. blodsocker, blodfetter och levervärden.

Carl-Erik-Flodmark-
Carl-Erik Flodmark

– Det är mycket ovanligt med typ 2-diabetes hos svenska barn och tonåringar med fetma. I USA ser man däremot en ökning.

Han förklarar det med att barnfetma ofta handlar om så kallat ”storvuxenhetsfetma”, dvs. att fettet är jämt fördelat över hela kroppen i form av underhudsfett som är den naturliga lagringsformen för fett. Det är först när fettet lägger sig innanför bukhinnan runt de inre organen, så kallat bukfetma, som risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar ökar.

Leverförfettning även hos unga

Leverförfettning, eller fettlever som det också kallas, är starkt kopplat till fetma och hittas ganska ofta även hos barn. Leverförfettning kan så småningom leda till leverinflammation som ökar risken för skrumplever och vidare till levercancer. Fetma är idag en av de viktigaste orsakerna till levercancer, tillsammans med hepatit B och alkoholmissbruk. Leverförfettning behandlas genom att man behandlar fetman, dvs. hjälper personen att gå ner i vikt genom livsstilsändring.

– Till skillnad från diabetes hittar vi tidiga sjukdomstecken hos ganska många yngre så det här är något vi måste ta på allvar. Man räknar med att 20 till 30 procent av framtida levertransplantationer kommer vara orsakade av fetma.

Stödja istället för skuldbelägga

Barn och ungdomar med fetma som kommer till Barnöverviktsenheten i Malmö erbjuds hjälp enligt SOFT, en metod som är utvecklad av Carl- Erik Flodmark och hans kollegor. SOFT (Standardiserad Obesitas Familjeterapi) bygger på familjeterapi och fokuserar på att hitta skräddarsydda lösningar utifrån ålder och behov. Hela familjen är delaktig och föräldrarna stöttas i att coacha sina barn.

– Just det här med stöd och samspel är centralt i SOFT, förklarar Carl-Erik Flodmark. Många viktminskningsterapier bygger på beteendeförändringar men då handlar de oftast om att lära ut tekniker för att ändra sitt beteende. Vårt fokus ligger på att skapa en stödjande miljö utan att skuldbelägga.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Foto: Roger Lundholm; Illustration (skylt): Colourbox