Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bakterier istället för antibiotika

2010-08-24

bild njure

”Snälla” bakterier kan hindra ”elaka”, sjukdomsalstrande bakterier från att få fäste i kroppen. Behandling med snälla bakterier kan bli ett alternativ till antibiotika vid återkommande urinvägsinfektioner.

Patienter som har svårt att tömma blåsan helt, löper en ökad risk att drabbas av återkommande och komplicerade urinvägsinfektioner.

Hittills har upprepade, långvariga kurer med antibiotika varit det enda sättet att behandla de här patienterna, med risk för både resistens och allergiska reaktioner.

Nu har forskare vid Avdelningen för urologi vid Lunds universiteti visat, att om en speciell typ av bakterie förs in i urinblåsan, så kan den hindra att sjukdomsalstrande bakterier får fäste. I en studie jämfördes en grupp patienter som behandlades med de snälla bakterierna med en kontrollgrupp utan bakteriebehandling.

– När de hade vår bakterie fick de signifikant färre infektioner, säger docent Björn Wullt till TT.