Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Avvisade asylsökande ökar resistensrisken

2013-06-03
Niclas Winqvist
Niclas Winqvist. Foto: Roger Lundholm

Patienter som är asylsökande och utvisas och därmed får avbryta sin behandling mot tuberkulos (tbc) riskerar att drabbas av en sjukdom som blir resistent mot de läkemedel som används, konstaterar Niclas Winqvist, epidemiolog vid Smittskydd Skåne.

Nyligen hade Skåne ett fall av extremt resistent tuberkulos. En kombination av läkemedel fick till slut sjukdomen under kontroll.

– Hade denna mix inte hjälpt kunde det även blivit aktuellt med kirurgi, dvs. bortoperation av delar av lungan eller den del av patientens kropp som sjukdomen angripit, förklarar Niclas Winqvist.

Farligt avbryta pågående behandling

Nio miljoner nya fall av tbc inträffar i världen varje år. Drygt tre procent, 310 000, är resistenta. Talrikast är sjukdomen i Indien, Kina och Ryssland, medan Afrika är hårdast drabbat i förhållande till befolkningen. Dessbättre minskar de nya fallen i världen sedan 2002.

– Framförallt är det Kina som lyckats hejda spridningen, säger Niclas Winqvist.

I Sverige är sjukdomen vanligast bland utlandsfödda. 80-90 procent av fallen utgörs av personer som växt upp i andra länder, merparten från Afrikas horn. Niclas Winqvist är mån om att understryka att okomplicerad tuberkulos alltid läker ut. Däremot kan den multiresistenta kräva lång och avancerad behandling.

asylboende
Foto: Scanpix

Farligt är också att avbryta en pågående behandling. Då ökar risken för att en multiresistent tuberkulos uppstår.

Få smittas på äventyrsresor

Han ser det största hotet inom infektionsvården i att sjukvården inte längre kan behandla bakteriesjukdomar, att läkemedlen inte hjälper.

– Då riskerar patienterna att dö i banala infektioner, som lunginflammation, ett tidigare dödshot vi fått bukt med idag. Svenskarnas ökande resande verkar inte utgöra ett ökat hot att fler ska drabbas av tuberkulos, trots att det väljs alltmer äventyrliga resformer. Få smittas under äventyrsresorna.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND