Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Även måttlig fysisk aktivitet minskar benskörhet

2012-10-01
trädgårdsarbete
Foto: Colourbox

Det är aldrig för sent att bli mer fysiskt aktiv för att förbättra benhälsan. Genom att hålla igång varje dag med promenader, trädgårdsarbete och liknande kan minskningen i benmassa bromsas hos kvinnor efter klimakteriet.

– Vår studie inleddes redan 1977 med kvinnor som då var 48 år. Det är den första studien i världen som har undersökt benmassan hos kvinnor så länge och som har klimakteriet som sin utgångspunkt. Vi kunde se att även måttlig fysisk aktivitet under en längre tid har effekt.

Det säger Ola Svejme, som är läkare vid Skånes universitetssjukhus och arbetar med att analysera resultatet av studien som en del av sitt doktorandarbete vid Lunds universitet.

Benmassan minskade långsammare

– Tidigare studier har framför allt undersökt effekten av intensiv träning under kortare tid. Vi har i stället tittat på vilka effekter fysisk aktivitet som promenader, cykling och trädgårdsarbete har för kvinnor efter klimakteriet.

– Vi kunde se att benmassan inte minskade lika mycket hos den aktiva gruppen kvinnor som i snitt rörde på sig mellan en halv till en timme per dag jämfört med den inaktiva gruppen. Det var visserligen små skillnader per år, men i det långa loppet ger det ett stort utfall.

Topp vid 25-årsåldern

Kvinnors skelett byggs upp fram till 20 till 25-årsåldern då benmassan är som störst. Efter det sker inte så stora förändringar förrän i 50-årsåldern.

– Direkt efter klimakteriet sjunker östrogenhalterna drastiskt under några år och då rasar benmassan med cirka två procent varje år. Det klingar sedan av efter sju till åtta år. Motion minskar förlusten i benmassa, säger Ola Svejme.

Porösare ben hos äldre

Skelettet är en levande vävnad och hela tiden pågår det en nedbrytning och uppbyggnad av ben. Rubbas balansen leder det till benskörhet och risken för frakturer ökar.

– Vi har i en tidigare studie tittat på benhållfasthet och benstruktur hos äldre kvinnor. Benstorleken ökar när benmassan minskar genom att skelettbenet vidgas och blir tunnare. Vi tror att skelettbenet, som ju är ihåligt, successivt urholkas på insidan och pålagras på utsidan.

Motion hela livet för starkare skelett

Forskargruppen har också visat att de kvinnor som kommer in i klimakteriet tidigt löper nästan dubbelt så stor risk som andra kvinnor att drabbas av benskörhet senare i livet.

– Ju tidigare nedbrytningen av benmassa kommer igång desto snabbare når man en punkt när skelettet blivit så poröst att det leder till benskörhet och frakturer. Dessa kvinnor har alltså ännu större glädje av att hålla igång och motionera för att behålla ett starkt skelett.

Text: NINA NORDH

Artikeln är också publicerad på Medicinska fakultetens hemsida som månadens vetenskapliga artikel i september 2012 vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.