Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Avancerade simulatorer höjer kvaliteten i vården

2010-05-11

Simulerad operation på Practicum

Blödande magsår. Hjärtstopp. En förlossning. Det är bara några exempel på vad man kan träna på med hjälp av verklighetstrogna dockor och simulatorer vid Practicum i Lund.

När man kommer in på Practicum känns det som att befinna sig i en verklig sjukhusmiljö. Vårdpersonal i skyddskläder skyndar förbi i korridoren. Det är en febril aktivitet. I sjukrummen kan man skymta både små och stora dockor i sängar.

Skånes universitetssjukhus har ett av Europas största och mest avancerade medicinska träningscentrum. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan träna både enskilt och i team. Det handlar både om att träna upp tekniska färdigheter innan man får utföra en operation på en riktig människa, och att få samarbetet i ett vårdteam att fungera optimalt.

–  Principen är hämtad från flyget, säger Ingemar Ihse som är verksamhetschef för Practicum i Lund. Den praktiska träning som vårdpersonal och studenter kan få här på Practicum är ovärderlig för att utveckla vården.

Verklighetstrogen miljö

Ingemar Ihse var med och byggde upp verksamheten 2005, som sedan dess har växt betydligt. Nu görs 15 000 träningspass här varje år och det finns ett 60-tal olika rum att träna i –förlossningsrum, vårdrum och olika slags operationssalar.

Dockorna som används på Practicum innehåller avancerade datorer och man kan efterlikna det mesta – till och med en förlossning. Dockorna har andning och blodcirkulation och reagerar som en riktig människa på den behandling de får. På skärmar intill dockorna syns exempelvis EKG och blodtryck.

Vårdpersonal tränar på att hjälpa till vid en förlossning på PracticumNyfödd hos sin mamma i form av dockor på Practicum

Här finns också olika slags simulatorer där man kan träna bland annat kranskärlsoperationer, ögonoperationer och olika titthålsoperationer.

– När man gör en operation, ger simulatorn samma känsla i handen som om den hade gjorts på riktigt. Och avancerade datorer skapar på skärmen verklighetstrogna bilder av kroppens inre, berättar Ingemar Ihse.

Träna i stressande och oväntade situationer

Ett träningspass består av tre olika moment – en inledande genomgång, den praktiska träningen och en avslutande genomgång. I en del rum finns det också möjlighet att styra händelseförloppet under själva övningen.Övningsledaren vid manöverbord på Practicum

Då sitter övningsledaren bakom en envägsspegel vid ett manöverbord och kan skapa oväntade situationer som exempelvis ett hjärtstopp.

Övningen filmas och efteråt kan teamet diskutera vad som kunde ha gjorts bättre.

Det senaste som har byggts upp på Practicum är ett läkemedelsrum, berättar Ingemar Ihse. Många misstag i vården handlar just om läkemedelsfel och här kan nu vårdpersonal lära sig hantera olika fällor som man kan råka ut för. Det kan vara feldoseringar, val av fel läkemedel och så vidare.

– Drivkraften i allt vårt arbete här är patientsäkerheten.

 Professur i praktisk medicinsk utbildning

Under 2010 kommer en professur i praktisk medicinsk utbildning inrättas vid Lunds universitet som ger utrymme till att utveckla verksamheten ytterligare.

Text: NINA HULT

Foto: Roger Lundholm

26 april 2010