Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att ge eller ta emot ett organ

2014-12-12

Anna Forsberg installerades som professor vid Lunds universitet 7 november 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

människor på en gata
Foto: Dreamstime

Utan personer som fattar beslut om att donera sina organ, i livstiden eller som viljeinriktning vid dödsfall, kan inte transplantationer genomföras. Vid organdonation från en avliden kan upp till åtta olika mottagare få chansen till ett friskare liv genom transplantationen av organ och/eller vävnader.

Min forskning handlar om motiv för att donera, hinder för att donera och om hur vården av donatorer och mottagare kan ske på ett så bra sätt som möjligt. Idag är organtransplantation en väl inarbetad del av sjukvården och organmottagarna överlever länge. Därför behövs kunskaper om hur livet som transplanterad fungerar. Vi behöver förstå vilka faktorer som främjar en god livskvalitet efter transplantationen.

Genom forskningen söker vi svar på vilka symtom som är besvärliga, hur medicinerna som måste tas livet ut påverkar organmottagaren, hur återhämtningen kan göras så bra som möjligt, hur psykisk och fysisk hälsa kan främjas och hur man som patient lär sig om allt det som krävs efter transplantationen.

I forskningen utgår vi från patientens perspektiv och ställer frågan hur vården kan utformas på bästa sätt för att möta behoven hos patienter, närstående och vårdpersonal. Forskningen påverkar direkt hur vården vid organdonation och organtransplantation utformas.

Jag leder ett nationellt nätverk för vårdvetenskaplig forskning om organdonation och organtransplantation. Genom detta nätverk sprids kunskapen nationellt och internationellt.

Det bästa med att vara professor här i Lund är att jag också kan arbeta på Avdelningen för transplantation och hjärtsjukvård vid Skånes universitetssjukhus. Då kommer forskningen till användning direkt för dem som transplanteras med hjärta eller lungor.

Text: ANNA FORSBERG

PROFESSOR I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT ORGANTRANSPLANTATION, LUNDS UNIVERSITET

Från broschyren ”Professorsinstallation 7 november 2014″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.