Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Att framträda eller inte – dolda funktionsnedsättningar på jobbet

2017-08-30
Foto: Dreamstime

En ny studie visar att personer med dolda funktionsnedsättningar som multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, fibromyalgi, bipolär sjukdom, ADHD och depression upplever sin position i arbetslivet som utsatt och osäker. Vad är det som avgör om, hur och för vem man väljer att visa sin dolda funktionsnedsättning? 

Dolda funktionsnedsättningar är antingen dolda för omgivningen för att de inte syns rent fysiskt eller för att personen ifråga aktivt döljer dem. Tidigare studier har visat att denna typ av funktionsnedsättningar medför andra problem än de synliga.

Maria Norstedt, lektor i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Institutionen för socialt arbete, har studerat dolda funktionsnedsättningar i det svenska arbetslivet.  Den bygger på 17 djupintervjuer med personer som själva har dolda funktionsnedsättningar eller som i sin yrkesroll hanterar frågor om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen.

– Studien visar att personer med dolda funktionsnedsättningar upplever sin position i arbetslivet som både utsatt och osäker. Detta trots att vi i Sverige har en lagstiftning som ska motverka diskriminering och som ställer höga krav på arbetsgivares anpassnings- och rehabiliteringsansvar, säger Maria Norstedt.

– Resultatet är viktigt både för olika yrkesgruppers arbete med att stödja personal på arbetsplatsen och för arbetsgivare i deras rehabilitering- och arbetsmiljöansvar.

Text: LINDA HARLING

Texten är tidigare publicerad av Malmö högskola