Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Arsenik prövas mot lungcancer

2013-09-25

Arsenik har gamla anor i läkekonsten, men ersattes under 1900-talet av modernare behandlingsformer som t.ex. cellgifter och antibiotika. Forskare vid Lunds universitet har dock upptäckt att arsenik är effektivt mot cancercellerna vid aggressiv och svårbehandlad lungcancer.

Forskningen presenteras i en ny avhandling av Matilda Thorén, och bakom resultaten står bl.a. även forskarkollegan Helen Pettersson och professor Sven Påhlman.

Aggressiv tumörform

Lungcancer är den tumörform som skördar flest dödsfall i världen, ungefär 1,3 miljoner människor årligen. Knappt en femtedel av de insjuknade har diagnosen småcellig lungcancer, en mycket aggressiv tumörform med snabb spridning i kroppen.

– Patienter med småcellig lungcancer svarar inledningsvis bra på behandling med cellgifter, men överlevnadsutsikten är ändå dålig eftersom flertalet får återfall inom två år och då finns inga effektiva läkemedel att sätta in, berättar Matilda Thorén, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet.

Det är här idén att prova om en arsenikförening, arseniktrioxid, kan vara lämplig för behandling uppstod.

Används vid återfall av blodcancersjukdom

Att använda arsenikföreningar i läkande syfte har sitt ursprung i Kina och har använts mot olika sjukdomar i flera tusen år. På 1970-talet gjorde arseniken comeback inom cancerforskningen, och numera används arseniktrioxid mycket framgångsrikt för behandling vid återfall av blodcancersjukdomen akut promyelocytisk leukemi (APL).

I avhandlingen visas att arseniktrioxid är lika effektivt på odlad småcellig lungcancer som på APL-celler, och vid försök på möss hämmades i de flesta fall cancertillväxten drastiskt.

Klinisk studie på gång

– Nästa steg är en klinisk studie på patienter som inte längre svarar på cellgiftsbehandling. Vi planerade en klinisk studie i Lund tillsammans med lungcancerforskare i Göteborg. Men företaget Cephalon som registrerat arseniktrioxid har istället valt att stödja en amerikansk studie på lungcancer, som dock bygger på våra resultat, säger Sven Påhlman professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

Cancerceller överlevde i syrefattig miljö i tumören

I två andra studier som ingår i avhandlingen har Matilda Thorén sökt efter förklaringar till varför just småcellig lungcancer är så överlevnadskraftig och framgångsrik i sin spridning, och resultaten är förvånande, menar hon.

Cancertypen visade sig nämligen inte vara beroende av någon av de två proteiner, HIF-1α och HIF-2α, som normalt sett hjälper cancertumörer att växa i den syrefattiga miljö som uppstår pga. tumörcellernas delning. HIF-2α saknas naturligt vid småcellig lungcancer och i studiesyfte avlägsnades även HIF-1α:

– Till vår förvåning fann vi att cancercellerna inte bara överlevde i den syrefattiga miljön, utan att de dessutom fortsatte att dela sig. Det tyder på att småcellig lungcancer anpassar sig till syrebrist på något annat och ännu okänt vis. Vi undersöker nu om en aminosyra, glutamin, är delaktig, säger Matilda Thorén.

Matilda Thorén disputerar på avhandlingen Hypoxic Adaptation and Arsenic Trioxide den 27 september 2013.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Lunds universitet, 24 september 2013