Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Arbetssätt för att minska ryggsmärtor sprids i Skåne

2011-02-15
människor i en stad
Foto: Dreamstime

Under förra året avslutades ett pilotprojekt på fem vårdcentraler runt om i Skåne där ett nytt arbetssätt prövades för personer med ländryggsbesvär.  Projektet föll väl ut och har nu gått in i en ny fas.

Genom att arbeta mer strukturerat i team med olika kompetenser, var målet att påskynda tillfrisknandet och minska risken för sjukskrivning, funktionsnedsättning och utveckling av långvarig smärta.

Under 2011 har ytterligare ett tjugotal vårdcentraler i Skåne börjat arbeta med det nya arbetssättet. Läs mer på projektets hemsida.

Text: NINA HULT