Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ångest och depression en orsak till missnöje efter operation

2016-11-18

Nästan var femte patient som drabbats av artros i knäleden och genomgått en total knäprotesoperation är inte nöjd med resultatet efter operationen. Många som var missnöjda led av ångest eller depression innan operationen.

abdulemir_ali_large

Abdulemir Ali, doktorand vid Lunds universitet och ortopedläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har i sitt avhandlingsarbete ”Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplsty”, studerat hur utbrett missnöjet är.

Med hjälp av Svenska Knäprotesregistret (SKAR), dit alla knäprotesoperationer i Sverige rapporteras, identifierades 114 missnöjda knäprotesopererade patienter som blivit opererade inom Region Skåne mellan åren 1996-2001. De jämfördes med 113 mycket nöjda knäprotesopererade patienter från samma tidsperiod. Grupperna matchades för ålder, kön, sjukhus och operationsdatum. I gruppen som var missnöjda fanns fler patienter som hade ångest och/eller depression. De missnöjda patienterna upplevde mer smärta och att de hade något sämre rörlighet i knäleden.

Ingen skillnad vid funktionstester

– Men vi såg ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid klinisk undersökning, funktionella tester eller röntgenresultat. De som var missnöjda hade lika bra resultat som de patienter som var mycket nöjda. Det kan vara så att patienter som har ångest eller är deprimerade har en lägre smärttröskel eller orealistiska förväntningar på ett ingrepp. Men det kan vi inte se säkert, säger Abdulemir Ali.

– Orsaken till missnöjet kan bero på många andra saker, som komplikationer i samband med operationen, lång väntetid till den och att operationen sker vid ett annat sjukhus än det på hemorten, eller så banala saker som att det varit svårt att hitta en parkeringsplats vid sjukhusbesöken. Det kanske påverkar patienternas svar i frågeformuläret.

I en annan av delstudierna i avhandlingsarbetet studerades 186 patienter som blivit knäprotesopererade.

Kan behöva bättre information före operation

– Fyra år efter operationen kunde konstateras att patienter med ångest och/eller depression före operation hade sex gånger högre risk för att bli missnöjda efter operation. Dubbelt så stor risk jämfört med patienter som tvingades till ny operation på grund av djup infektion, säger Abdulemir Ali.

– Kan vi identifiera patienter som lider av ångest eller depressioner innan operation, kan vi remittera dem till specialistbehandling och också ge dem bättre information om vad de kan ha för förväntningar på en knäprotesoperation. Målet är alltid att de ska slippa smärta, få bättre knäfunktion och en bättre livskvalité, men det krävs också en insats från patienten i form av träning, även innan operationen, om det ska bli bra.

Text och foto: OLLE DAHLBÄCK