Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Alzheimersforskare har identifierat viktig länk

2013-05-31
Sara Snogerup Linse
Sara Snogerup Linse. Foto: Bengt Oberger/Wikipedia Creative Commons

Forskare från bland annat Lunds universitet har lyckats identifiera ett viktigt steg i det molekylära händelseförlopp som leder fram till en av de komponenter som ingår i Alzheimers sjukdom. Forskarna sätter fingret på det tidiga skedet i den kedjereaktion som leder till att hjärnceller dör.

Alzheimers sjukdom orsakar minnesförlust och personlighetsstörning. Man vet i dagsläget inte exakt hur sjukdomen uppstår, men ett proteinfragment som kallas amyloid-beta tycks vara en viktig komponent i sjukdomsmekanismen.

Amyloid-beta finns i vätskan runt hjärnan och i ryggmärgen. Hos de som drabbats av Alzheimers sjukdom finns ansamlingar, så kallade plack, av amyloid-beta i hjärnan.

Kartlagt händelseförlopp

I en ny studie visar forskare från universiteten i Lund och Cambridge hur händelseförloppet på detaljnivå ser ut när amyloid-beta bildar beståndsdelarna till dessa plack. Forskningsresultaten identifierar det steg i processen då amyloid-beta allt snabbare tillväxer.

Amyloid-beta ligger i placken i välordnade strukturer, så kallade amyloid-fibriller. Sedan tidigare är det känt att två likadana proteinfragment kan skapa en kärna som växer till en fibrill.

Den nya upptäckten är att en viss kemisk reaktion på ytan av redan bildade fibriller ökar processens hastighet. Så fort de första fibrillerna bildats kan amyloid-beta sätta sig vid dess yta och bilda kärnor för nya fibriller.

Kärnorna skapas, lossnar och växer till nya fibriller.

Påskyndar processen

– Den här processen är därmed självförstärkande, och nya fibriller skapas allt snabbare ju mer fibriller som redan bildats, säger Sara Snogerup Linse, kemiprofessor vid Lunds universitet och en av forskarna bakom den aktuella studien, där bland annat även lundakollegan Erik Hellstrand deltagit.

Enligt Snogerup Linse visar studien dessutom att den kemiska reaktionen på fibrillernas yta skapar celldödande former. Förhoppningen är att forskningsresultaten på sikt kan leda till en ny typ av mediciner som kan ha effekt i de tidigaste stadierna av sjukdomsutvecklingen.

Samarbete med forskare i Cambridge avgörande

Upptäckten är resultatet av ett flerårigt laboratoriearbete som gjorts i Lund för att ta fram metoder att producera amyloid-beta i högren form och studera bildningen av fibriller på ett reproducerbart sätt, något som varit en stor utmaning i forskningsfältet.

Samarbetet med forskarna i Cambridge har varit avgörande då de parallellt har utvecklat matematiska metoder för analys och tolkning av fibrillbildning. Forskningsresultaten publiceras nu i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Text: LENA BJÖRK BLIXT

Nyhet från Lunds universitet 27 maj 2013