Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Möjligt alternativ till djurförsök vid allergitester

2013-06-11

Hallå Malin Lindstedt, forskare i immunteknologi som har utvecklat ett test som skulle kunna vara ett alternativ nu när EU har förbjudit djur­försök vid framtagning av kosmetika.

Kan ert genbaserade test bli ett alternativ till djurförsök?

– Ja, det hoppas vi! Vi har utvecklat en metod som utgår från mänskliga celler som odlats i laboratoriet. När vi sätter till en kemikalie kan vi se vilka gener som reagerar på kemikalien och på vilket sätt de reagerar. Det ger en ”signatur” av genuttryck som visar om ämnet är allergiframkallande. Testet är nu inskickat till den myndighet inom EU som ska godkänna alternativ till djurförsök.

Hur har man hittills gjort för att allergitesta nya kosmetika?

– På marsvin sprutas testämnet in under huden för att se om det ger upphov till rodnader, svullnader och blåsor. På möss sprutas ämnet in i örats hud. Mössen avlivas sedan några dagar senare så att man kan analysera den immunologiska reaktionen i deras lymfkörtlar.

Det låter inte bara etiskt problematiskt utan också omständligt?

– Ja, djurförsöken tar mycket tid och är dyra. Förutom de etiska och ekonomiska argumenten, så är våra tester dessutom mer relevanta för vår hälsa eftersom de bygger på mänskliga celler. Djurtesterna ger ibland missvisande resultat, vilket man upptäcker först i efterhand då en viss kemikalie redan kan ha gett allergiska besvär.

Hur många djur har gått åt inom EUs kosmetikaindustri?

kosmetika
Foto: Dreamstime

– Statistiken har varit dålig, men man vet att det år 1999 användes omkring 54 000 djur i kosmetikatester. Då handlar det inte bara om allergitester, vilket är vårt område, utan även tester för att studera giftighet, ögonirritation och annat. Sedan dess har djurförsöken i kosmetikasammanhang gradvis reglerats så att de blivit allt färre, för att nu slutligen förbjudas.

Vad innebär EUs kemikalielagstiftning REACH?

– Den kräver att alla företag ska utreda, dokumentera och registrera riskerna med de kemikalier de tillverkar eller importerar. Bara att utreda ämnenas eventuella allergirisk anses kräva över 800.000 djur.

Men kan man inte använda alternativa metoder här också?

– Jodå, problemet är bara att processen för att få dessa metoder godkända är så komplicerad. Den beräknas idag ta 8-10 år, lika lång tid som att få ett nytt läkemedel godkänt. Men det finns planer på att förenkla processen så att den kan gå fortare. Fram till dess kan man använda de alternativa metoderna i vissa sammanhang när det gäller kemikalielagstiftningen, men inte i alla.

Har ni tagit patent på er metod?

– Ja, vi har patentskyddat vårt test, som kallas GARD (Genomic Allergen Rapid Detection, och startat ett avknoppningsföretag. Eftersom vi arbetar nära tillsammans med industrin tror vi att testet har stora möjligheter att bli spritt inom EU. Vi håller också på att utveckla tekniken så att hundratals kemikalier ska kunna analyseras i en enda testomgång. Då kommer testerna att bli mycket snabbare och billigare.

Läs mer om forskningen i artikeln: Mikrochip ger alternativ till djurförsök

Text & foto: INGELA BJÖRCK

LUM, 10 juni 2013