Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Aj! Varför gör det ont?

2020-05-20

Bild: istock.com/prostock-studio

Smärta förmedlas genom känselnerver som kan reagera på olika stimuli som till exempel värme, kyla, mekanisk stimulering eller kemiska substanser. I änden på känselnerverna finns så kallade receptorer, mottagarmolekyler, och när dessa utsätts för någon form av stimuli går det iväg en elektrisk signal från känselnerven till ryggmärgen där det sker en omkoppling varpå signalen går vidare till hjärnan. Det är först då vi blir medvetna om smärtan.

Det finns i huvudsak två typer av känselnerver, A-deltafibrer och C-fibrer. A-deltafibrer är snabba och förmedlar den skarpa, akuta smärtan medan C-fibrer är långsammare och förmedlar den molande smärtan. Exempel: om du bränner dig så upplever du förmodligen först en skarp smärta som får dig att dra bort handen. Den är snabbt övergående men en stund senare kommer en molande smärta som sitter i längre.

Behandling vid smärta

Det finns olika metoder för behandling av smärta, beroende på om den är akut eller långvarig. Metoderna kan delas in i farmakologiska, där behandling ges med läkemedel, psykologiska som till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT), neurokirurgiska som kan bli aktuella vid mycket svåra smärttillstånd eller olika komplementära behandlingsmetoder som till exempel fysisk aktivitet, akupunktur, mindfulness för att nämna några. Det är vanligt att metoderna kombineras.

Källa: Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv (Studentlitteratur)