Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

7 Tesla – in i minsta detalj

2015-06-08

Tesla 1

Nyligen invigdes Sveriges första ”supermagnetkamera” på 7 Tesla (7T). Fram tills nu har de mest kraftfulla magnetkamerorna i Sverige, som används på människa, haft ett magnetfält på 3 Tesla.

Med en 7T-kamera kommer forskarna att kunna studera hjärnan med mycket hög upplösning för att till exempel se de första tecknen på hjärnförändringar vid Alzheimers sjukdom. Detta skulle kunna öppna möjligheter för både tidigare och effektivare behandling. Kameran kommer även att kunna användas för att studera andra delar av kroppen. Sjukdomar i leder och extremiteter liksom cancer i olika delar av kroppen samt framtidsvis hjärt-kärlsjukdomar kommer att kunna undersökas med hittills oöverträffad teknik.

– Den nya utrustningen ger Sverige ett unikt verktyg för både anatomisk och funktionell MR-forskning, säger Freddy Ståhlberg som är föreståndare för Lunds universitets Bioimaging Center (LBIC) och den som varit ansvarig för den flera år långa processen att få kameran på plats. 7T-kameran används än så länge bara i forskningssyfte.

(Tesla är SI-enhet för magnetisk flödestäthet)

Text: EVA BARTONEK ROXÅ