Madeleine Durbeej-Hjalt: Behandling av muskeldystrofi

Madeleine Durbeej-Hjalt
Nyckelord:
Kategori: Leder, muskler och skelett, Vad forskar du om?
2010-10-15
Muskeldystrofi är ett samlingsnamn på en grupp sjukdomar som leder till att musklerna gradvis bryts ned och ersätts med fett och bindväv. Jag studerar två allvarliga former som båda leder till för tidig död; Duchennes muskeldystrofi och kongenital (medfödd) muskeldystrofi. Duchennes muskeldystrofi är den mest frekventa varianten av muskeldystrofi (drabbar cirka 1 på 3 500 pojkar), medan kongenital muskeldystrofi är ovanligare (drabbar omkring 1 på 16 000 spädbarn). Båda sjukdomarna är i regel ärftliga, och…
Läs mer