Lättare att behandla prostata- och bukspottskörtelcancer

Share |

fotodynamisk terapi

I framtiden kanske laserljus kan stråla bort cancertumörer. Laserljuset leds i sådana här optiska fiber, vilka sticks in i patientens hud. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.

Laserljus i kombination med vissa läkemedel – så kallad fotodynamisk terapi – kan förstöra cancertumörer, men används idag mest för att bota hudcancer.

Johannes Swartling

Johannes Swartling. Foto: Joan Sandberg

Orsaken till att invärtes tumörer inte behandlas är att det saknas teknik för att kontrollera att ljusmängden blir precis lagom stor. En mjukvara, utvecklad av atomfysiker vid Lunds Tekniska Högskola, ser dock ut att kunna lösa problemet.

– Nu tror jag att vi står inför ett riktigt genombrott. Både för oss och för andra forskargrupper runt om i världen som forskar på laserljus mot cancer, säger Johannes Swartling, doktor i atomfysik vid LTH och teknisk chef vid företaget Spectracure som numera utvecklar mjukvaran.

Ljusfibrerna samlar in data om tumören

Finessen är att mjukvaran förser ljusfibrerna med fler uppgifter än att skicka ut ljus. Mellan varven samlar de också in information om tumören, vilken de skickar tillbaka till laserinstrumentet.

– På så sätt kan mjukvaran löpande räkna ut optimal ljusdos, och justera om nödvändigt. Hela tumören måste ju bort samtidigt som man inte vill skada intilliggande organ, säger Johannes Swartling.
Enligt forskarna kan mjukvarutekniken också användas i andra ljusterapier som använder lysdioder eller infraröd laserstrålning.

Kliniska studier i vår

Tester på svenska prostatapatienter har visat att metoden också fungerar väl för invärtes tumörer och i vår drar en klinisk studie mot återkommande prostatacancer i gång i USA och Kanada. Ansökan ligger just nu hos myndigheterna för godkännande att studierna kan starta. Samtidigt testas samma laserljusteknik mot bukspottskörtelcancer i England.

– Fördelen med laserljus är att biverkningarna ser ut att kunna minimeras. Med dagens behandlingsmetoder riskerar botade prostatacancerpatienter såväl impotens som inkontinens. Dessutom finns återfallsrisk med traditionell behandling, säger Johannes Swartling.

Sune Svanberg

Sune Svanberg. Foto: Mikael Risedal

De internationella testerna går ut på att justera rätt dosnivåer, garantera säkerheten och säkerställa effekten. Om allt flyter på hoppas företaget på ett godkännande från de nationella myndigheterna FDA och Health Canada inom några år.

– Det här kan verkligen bli revolutionerande, säger Sune Svanberg, professor i laserfysik vid Lunds Tekniska Högskola och en av dem som ligger bakom tekniken.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE

Pressmeddelande från Lunds universitet 15 februari 2012

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Så här fungerar laserljusteknik (fotodynamisk terapi):

Före ingreppet får patienten ett ljusaktiverat läkemedel (vilket innebär att utan ljus har medicinen ingen effekt). Preparatet sprids i hela kroppen inklusive området med tumören. Därefter blir patienten ryggmärgsbedövad eller sövd, varpå läkaren sticker in nålar med optiska fibrer i det angripna området. Dessa leder in ljuset i cancertumören. När ljuset träffar det ljusaktiverade preparatet uppstår en reaktion ihop med närliggande syre som orsakar celldöd i det avsedda området.

Om mjukvaran:

Hård- och mjukvara bygger på patent som atomfysiker under ledning av Sune Svanberg och Stefan Andersson-Engels i Lund ligger bakom. Idén var låta samma optiska fiber som används för behandling, också användas för diagnostiska mätningar som gör det möjligt att beräkna ljusdosen. Metoden visade sig ganska snabbt vara praktiskt genomförbar och har under årens lopp vidareutvecklats.

Källa: Lunds Tekniska Högskola

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?