Sommarläsning på Aktuellt om vetenskap & hälsa

sommar
Kategori: Feature, Övrigt
2014-07-02
Nu tar redaktionen snart sommarledigt och återkommer igen den 4 augusti. Här tipsar vi om några tidigare artiklar och filmer att läsa och titta på under sommaren. Hösten börjar vi med ett tema kring miljön ute och inne i skolan - och du får också tips om hur du kan bli mer kreativ. Vi har träffat en "kreativitetsforskare" från Lunds universitet som berättar mer. Vi planerar också att starta upp ett tema kring hälsa och arbetsliv, och senare i…
Läs mer

Kroppens eget immunförsvar, vän eller fiende vid tandlossning?

tänder
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Infektioner, Leder, muskler och skelett, Övrigt
2014-06-23
  Bland dem över 50 år lider så många som hälften av tandlossning. En av förklaringarna kan vara en antibakteriell substans från vår egen kropp som attackerar vävnader och ben kring tänderna. Tandlossning är en vanlig sjukdom som drabbar nära hälften av alla svenskar över 50 års ålder. Sjukdomsförloppet börjar som en inflammation, så kallad gingivit, som med tiden kan gå över i ett kroniskt tillstånd där vävnader och ben kring tänder bryts ner. Tänderna…
Läs mer

Det farliga sjukhuset

Det farliga sjukhuset
Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-06-13
Ett sjukhus har alltid varit en plats där det ständiga arbetet för bot och lindring av sjukdomar tyvärr också har varit nära sammankopplat med risken för att orsaka skada. De senaste åren har både stora internationella och svenska studier visat skrämmande statistik när det gäller undvikbara skador och dödsfall, som sjukvården har orsakat. Så sent som i början av 1990-talet var forskning inom patientsäkerhet i allmänhet och om undvikbara vårdskador i synnerhet i princip obefintlig.…
Läs mer

Enkel övervakningsmetod kan rädda liv på sjukhus

Nyckelord: ,
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-04-23
Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ganska länge men har inte alltid använts på ett optimalt sätt. Forskare vid Skånes och Köpenhamns universitetssjukhus har nu visat, att det är först när metoden används systematiskt på alla patienter som den gör riktigt stor nytta. Resultaten visar att nästan tre av fyra oväntade…
Läs mer

Försämrad aktivitetsförmåga för asylsökande

Anne Le Morville
Nyckelord:
Kategori: Vad forskar du om?, Övrigt
2014-04-01
Foto: Colourbox Asylsökandes aktivitetsförmåga blir sämre ju längre tid de sitter i asylcenter och efter 10 månader är några så dåliga att de behöver hemtjänst. En ny avhandling av Anne Le Morville visar att asylsökande upplever ett stort aktivitetstapp under sin tid i asylcentrumet och att många utvecklar ett rehabiliteringsbehov som de inte hade när de kom till landet. De nordiska länderna är bra länder att vara asylsökande i, men de…
Läs mer

Tvivelaktiga stamcellskliniker utnyttjar sjuka

Tvivelaktiga stamcellskliniker utnyttjar sjuka
Nyckelord: ,
Kategori: Feature, Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen, Övrigt
2014-03-19
Patienter med diabetes eller Parkinsons sjukdom kan botas med stamceller på en klinik i Kina. Multipel skleros, stroke och CP-skador behandlas på en stamcellsklinik i Mexico, och i Thailand kan den dödliga sjukdomen ALS botas med stamceller… i alla fall enligt reklamen från dessa och andra kliniker runtom i världen. Dit reser nu desperata sjuklingar på en sorts resor som kallats för ”stamcellsturism” eller ”stamcells-pilgrimsfärder” – ett fenomen som studeras av etnologen Susanne Lundin. Begreppet…
Läs mer

Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt

Metoden som räddar liv – om den används på rätt sätt
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Månadens vetenskapliga artikel, Övrigt
2014-01-31
Många oväntade dödsfall som sker på sjukhus skulle kunna förhindras med en enkel övervakningsmetod, som hjälper personalen att tidigare upptäcka och reagera på försämringar hos patienten. Själva metoden har funnits ganska länge men har inte alltid använts på ett optimalt sätt. Forskare vid Skånes och Köpenhamns universitetssjukhus har nu visat, att det är först när metoden används systematiskt på alla patienter som den gör riktigt stor nytta. Resultaten visar att nästan tre av fyra oväntade…
Läs mer

Virtual reality-teknik höjer kvaliteten i vården

Virtual reality-teknik höjer kvaliteten i vården
Nyckelord: , , ,
Kategori: Feature, Övrigt
2014-01-23
Simulerad operation på Practicum. Foto: Roger Lundholm Ett av Europas största medicinska träningscentra finns vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Förutom att träna upp färdigheter i kirurgi, kan hela team träna tillsammans i autentisk miljö med avancerade helkroppssimulatorer, ”dockor”, som patienter. Nu pågår flera projekt på Practicum, som centrat kallas, för att höja kvaliteten ytterligare inom vården och den medicinska utbildningen. Ett är virtual reality-teknik för kiruger. Ett annat utvärdering av…
Läs mer

Proteinspray kan hindra samman- växningar i buken

Proteinspray kan hindra samman- växningar i buken
Nyckelord: , ,
Kategori: Feature, Filmer, Matsmältning, njure, lever och urinvägar, Övrigt
2014-01-10
Sammanväxningar efter kirurgi i buken och bröstkorgen utgör ett stort medicinskt problem. Nästan alla patienter som opereras får någon form av sammanväxningar, som kan leda till bland annat omoperationer, tarmvred, och infertilitet hos kvinnor. Hela 20 procent av kvinnors infertilitet anses numera bero på att äggstockar, äggledare och/eller ägg fastnat mot kringliggande vävnader. Det finns flera produkter på marknaden som ska förebygga sammanväxningar, men ingen som fungerar effektivt utan biverkningar. Specialistläkaren i kirurgi Daniel Åkerberg…
Läs mer

Nytt verktyg kan förbättra läkarutbildningen

Gudrun Edgren och Pia Strand
Nyckelord:
Kategori: Månadens vetenskapliga artikel, Vad forskar du om?, Övrigt
2013-12-30
Har du varit hos doktorn och blivit tillfrågad om en läkarkandidat får vara med eller rentav får undersöka dig? En stor del av läkarutbildningen, från termin fem på den elva terminer långa grundutbildningen, sker ute på kliniker, dvs. på olika sjukhusavdelningar och vårdcentraler, där teori varvas med praktik. Utbildningen fungerar dock olika bra på olika kliniker. Det leder till en ojämn utbildningskvalitet och har betydelse för på hur mycket studenterna lär sig på de olika…
Läs mer