Kirurgi med förhinder i låginkomstländer

Jordglob med stetoskop
Är det rimligt att föräldrar väljer att avstå från cellgiftsbehandling för cancersjuka barn, eller att nyfödda spädbarn får genomgå stora tarmoperationer med bara lokalbedövning? Ja, i tredje världen kan det faktiskt vara det, för fattiga familjer och för en sjukvård utan tillräckliga resurser. Barnkirurgen Lars Hagander disputerade nyligen på en avhandling om specialiserad barnsjukvård i fattigare länder. Det är sjukvård som kräver avancerad kirurgi, narkos eller cancervård. – När dödligheten i infektionssjukdomar nu börjar minska…

Befintliga läkemedel kan utvecklas till nya

Roland Andersson
Det måste inte alltid till nya substanser för att få fram nya läkemedel. Istället kan man använda befintliga på nya sätt och se till att de når dit de ska verka, exempelvis i tumörceller. Då kan man samtidigt lättare skräddarsy medicinerna så att de passar patienternas gen- och marköruttryck samt sjukdomstyp. – Ta bukspottkörtelcancer som vi har som pilotprojekt. Där har vi fått upp ögonen för att mer än hälften av patienterna överdoseras, med onödiga…

Digerdöd slog ut kunskap om läkekonst

Johanna Bergqvist
Arkeologen Johanna Bergqvist har i sin avhandling vid Lunds universitet undersökt läkekonsten och läkaryrkets utveckling under medeltiden och renässansen. Tvärtemot vad man tidigare har trott var klostrens läkekonst inte spridd till resten av samhället. Men redan under tidig medeltid fanns i städerna en erfarenhetsbaserad läkekonst med en begynnande professionalisering av yrket. Dessutom fanns det både kvinnliga och manliga läkare.  — Ett av mina intressantaste resultat var den…

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

En kvinna blir slagen av en man
Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Foto: Colourbox I avhandlingen undersöktes våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige för första gången i ett brett befolkningsperspektiv. - Många utlandsfödda kommer från länder där jämställdheten är lägre än i Sverige. Jag ville undersöka om det finns skillnader i våld mot kvinnor och resultaten visar att utlandsfödda kvinnor…

Vem blir sjuk? – Om gener, miljö och hjärnsjukdomar

café uppifrån
Crafoords vetenskapsluncher Dags för vårens  sista lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! 10 april, Maria Swanberg: Vem blir sjuk? – Om gener, miljö och hjärnsjukdomar För vem? Alla intresserade! När? Kl 12.15, onsdag 10 april Var? Martas café, Stadsbiblioteket i Lund Hur? Du får ta del av intressant medicinsk forskning samtidigt som du lunchar! Fri entré. Köp lunch i god tid. Föredragen tar cirka 25 minuter och efteråt finns tid för frågor. Föreläsningen kommer att filmas och sändas i efterhand på…

Vetenskapslunch – om att träna vid artros i knä och höft!

café uppifrån
Välkommen till en ny serie lunchföreläsningar om spännande medicinsk forskning! 6 mars, Eva Ageberg: Hur ska man träna vid artros i knä och höft? För vem? Alla intresserade! När? Kl 12.15, fyra onsdagar i mars och april Hur? Du får ta del av intressant medicinsk forskning samtidigt som du lunchar! Fri entré. Köp lunch i god tid. Föredragen tar cirka 25 minuter och efteråt finns tid för frågor. Mer om Eva Agebergs forskning Knäskadade får lättare artros Viktigt…

Innerstadsbor rör på sig mer än invånare i villaförorter

Ulf Eriksson
Ny forskning visar att invånare i tätbebyggda innerstadsmiljöer rör på sig mer än de som bor i villaområden och andra stadsmiljöer med glesare bebyggelse.  I en ny avhandling har 32 bostadsområden i Stockholm undersökts med fokus på närmiljö och fysisk aktivitet bland invånarna. Det är den första undersökningen inom ämnet i Sverige som bygger på objektiva mätmetoder, och inte deltagarnas egna uppskattningar. - De som bodde i promenadvänliga områden rörde på sig mer. Framför allt…

Vetenskapsluncher – en ny serie om medicinsk forskning!

kafe uppifrån
Lunds universitets medicinska fakultet och Crafoordska stiftelsen anordnar en ny lunchföreläsningsserie om spännande medicinsk forskning. Föreläsningarna kommer att hållas på Stadsbiblioteket i Lund fyra onsdagar i mars och april men kommer även att sändas på webben i efterhand. För vem? Alla intresserade! Var? På Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund När? Kl 12.15, fyra onsdagar i mars och april Hur? Du får ta del av intressant medicinsk forskning samtidigt som du lunchar! Fri entré. Köp lunch…

De artiklar och filmer ni tittade mest på under 2012

De artiklar och filmer ni tittade mest på under 2012
Är du nyfiken på vad andra läser på www.vetenskaphalsa.se? Av alla våra artiklar har en artikel legat i topp ända sedan starten – det är en artikel som handlar om träning vid artros: Nu har den lästs av nästan 27 000 människor runt om i landet. Annat som intresserat många av våra läsare är forskning kring d-vitamin, atopiskt eksem och mjölkstockning. 10-i-topp sedan starten 2010: 1. Motionera bort din artros…

Vi önskar våra läsare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Juldekoration i form av hjärtan
Foto: Colourbox Vi på redaktionen för www.vetenskaphalsa.se tar ledigt under jul- och nyårshelgen, och är tillbaka igen den 7:e januari 2013. På vår hemsida finns det mycket att läsa ändå. Här tipsar vi om några av våra senaste artiklar, och lite av det som är på gång nästa år. Kan man välja gener? "Frisk som foster - frisk som vuxen?" var temat för årets Forskningens dag vid Lunds universitet och Region Skåne. Se…