Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Läkarbesök digitalt – din räddare i nöden?

2018-03-23

Minns du ditt senaste vårdcentralsbesök? Telefonköer, långa väntetider och ett stressat läkarbesök. Du kanske till och med tvingats vänta i timmar på sjukhusakuten istället. Digitala vårdcentraler lovar nu smidiga läkarbesök direkt i mobilen. Men kan din läkare verkligen ställa rätt diagnos i chatten?

Vårdcentraler är idag översvämmade med patienter, samtidigt som de har brist på allmänläkare. Knappt 1 av 6 läkare i Sverige är allmänläkare, och på grund av den tunga arbetsbördan jobbar endast en tredjedel av dessa heltid. Detta leder till brist på läkartider, vilket går ut över de mindre sjuka patienterna. Om du som patient önskar läkartid kan du därför känna dig nedprioriterad och osäker på om du har fått en rättvis bedömning. Men det finns kanske ett bättre alternativ.

Snabbt och smidigt eller osäkert?

Med mobilen eller datorn kan du nu logga in med Bank-ID, svara på ett frågeformulär och sedan få samtala med en läkare via video eller chatt. Läkaren kan sitta varsomhelst, men kan ändå beställa blodprover, skriva recept, eller boka in dig till ett vanligt besök vid behov. Dessa digitala läkarbesök har blivit alltmer populära, men hur pålitliga är de? Får du rätt diagnos och rätt behandling?

Införandet av läkarbesök på nätet har skapat en stor debatt i Sverige. Motståndare hävdar att nätläkarbesök leder till att fler unga friska söker vård istället för äldre sjuka som behöver vård som mest. Nätläkarna anklagas även skriva ut antibiotika i onödan, något som ökar mängden multiresistenta bakterier i samhället.

Förespråkare menar på att frågeformulär innan läkarbesöket kan hjälpa vårdpersonal ställa rätt diagnos, och att enkla sjukdomar snabbt kan hanteras på nätet. Läkare skulle då få mer tid över till de sjukaste patienterna som behöver vanliga vårdcentralsbesök.

Forskning ska ge besked

Vi har idag ingen pålitlig forskning som talar för det ena eller det andra. Därför vill jag och vårt forskarlag nu få slut på debatten. Vi genomför en studie som ska jämföra nätläkarbesök med vanliga läkarbesök. Målet är att se om där finns någon skillnad i hur ofta patienter söker vård och hur läkare förskriver antibiotika. Nästa steg är att se hur digitala frågeformulär innan läkarbesök kan hjälpa vårdpersonal prioritera rätt patient.

Nätläkarevolutionen kan vara vårdcentralernas räddning, eller deras undergång. Om det används på rätt sätt kan rätt patient få rätt vård på ett lättillgängligt sätt. Det kan då bli slut på telefonköer, långa väntetider och stressade läkarbesök.

Text: ARTIN ENTEZARJOU