Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fler utskrivna patienter återvänder när det varit fullt på sjukhusen

2016-02-16
Care of relatives of a patient by a psychologist
Foto: Colourbox

När det är ont om vårdplatser på ett sjukhus ökar risken för att patienter skrivs ut alltför tidigt. Därmed ökar i sin tur risken för att patienterna blir dåliga på nytt och måste tas in på sjukhuset igen. En studie från Lunds universitet kan nu visa belägg för det här sambandet, som många läkare länge misstänkt.

– När jag redogjort för studien för kollegor på olika håll, så är det ingen som blivit förvånad. Man har haft detta på känn, men saknat tydliga siffror att peka på, säger Mathias Blom.

Bekräftade det som många misstänkt länge

Mathias Bloms nya studie har gjorts i samarbete med forskare vid Helsingborgs lasarett och Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Den utgår från alla patienter som lagts in efter ett besök på akuten i Helsingborg under 2011 och 2012, och skrivits ut igen under samma period.

mathias-blom_0
Mathias Blom. Foto: Olle Dahlbäck

Tidpunkten för utskrivningarna har jämförts med antalet tillgängliga vårdplatser vid samma tidpunkt. Fanns det någon skillnad på de utskrivningar som gjorts när det fanns gott om vårdplatser, och de som gjorts när det var ont om platser?

En sådan skillnad gick verkligen att se. När beläggningen var under 95 procent var det under 9 procent av de utskrivna patienterna som behövde skrivas in på nytt under den närmaste månaden. Var beläggningen över 100 procent fick över 10 procent av de utskrivna patienterna läggas in på nytt.

Skillnaden mellan 9 och 10 procent kan tyckas liten. Men studien omfattar nära 33 000 besök på akutmottagningen, så den blir ändå betydelsefull sett till antalet patienter.

Längre vårdtid för sjuka som inte är akuta

Studien tyder alltså på att en brist på vårdplatser ökar risken för alltför tidiga utskrivningar. Mathias Blom tror att det här sambandet, som man kunnat visa vid Helsingborgs lasarett, är likartat även vid andra svenska sjukhus. Han misstänker också att överfulla vårdavdelningar samtidigt, paradoxalt nog, kan leda till längre vårdtider.

– Då behandlar läkarna av tidsskäl i första hand de patienter som är sämst samt de patienter vars tillstånd är okomplicerade och lätta att åtgärda. Patienter som inte är så dåliga, men kräver en mer komplicerad utredning, får vänta. De kan få ligga kvar på sjukhuset onödigt länge bara för att man inte haft tillräckligt med tid för dem, tror Mathias Blom.

Detta är en fråga som ännu inte studerats vetenskapligt, men som han gärna skulle vilja forska kring i framtiden. Säkert belagd är däremot värdet av en väl fungerande hemsjukvård. En sådan kan minska risken för att patienter som lämnat sjukhuset ganska snart måste återvända.

– Om det finns rörliga hemsjukvårdsteam, så kan man koppla ihop patienten med ett sådant team redan vid utskrivningen. Då kan patienten få hjälp i hemmet om han eller hon skulle bli dålig igen, och måste inte söka sig tillbaka till akuten, säger Mathias Blom.

Text: INGELA BJÖRCK