Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Våldet som kryper in under huden

2017-11-17

En kvinna blir slagen av en man

Foto: Colourbox

Du missar väl inte bildningsbaren i Malmö onsdag 22 november? Bildningsbaren #8 har som tema: våld, makt och maskulinitet.

Bildningsbaren är Malmö högskolas samtalsserie som startade våren 2016 på Grand Öl & Mat i Malmö. Genom samtal med forskare, experter och inbjudna gäster, mingel och kulturinslag vill vi dela kunskap, bidra till nya perspektiv och skapa möten. Olika samhällsfrågor, aktuella ämnen och teman  tas upp på Bildningsbaren.

Bildningsbaren kan ses i efterhand