Vetenskap & Hälsa

Forskningens dag 2018

Sepsis – när en infektion blir livshotande

– Ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid

Sepsis (tidigare känt som blodförgiftning) är en akut och livshotande bakterieinfektion som kan orsaka stora skador. Vem som helst kan drabbas. Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar och var femte av dem dör. Sepsis är svårt att diagnostisera snabbt och korrekt. Den ökande antibiotikaresistensen kräver nya sätt att behandla tillståndet. Vad orsakar sepsis och hur tar kroppen skada?

Föreläsningar, filmer och samtal

Kom och lyssna till forskarna som tar fram nya sätt att snabbt diagnostisera och bota sepsis. Målet är att hitta nya behandlingar som funkar trots antibiotikaresistens. Upptäckter som kan rädda många liv.

Malmö Lund Punkt Talare
16-17 13:30 Öppet hus med prova-på stationer*
17:00 14:30 Dekanus hälsar välkommen Erik Renström
FILM: Patientberättelse
Sepsis – ett globalt hälsoproblem Malin Inghammar och Adam Linder
Kriget i kroppen – när vårt eget försvar överreagerar Pontus Nordenfelt och Oonagh Shannon
FILM: När sepsislarmet går – varje sekund räknas
Hur väljer man rätt antibiotika? Magnus Rasmussen
Snabbare bakterieanalys räddar liv Bo Nilson
Samtal kring sepsislarm Magnus Rasmussen, Lisa Mellhammar och
Mari Rosenqvist
Prova-på-station- intro Pontus Nordenfelt
18:40 16:10 PAUS
FILM: Så funkar antibiotikaresistens Magnus Rasmussen och Anna Bläckberg
Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? Anders Håkansson
Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? Adam Linder
Varje sepsis är unik – rätt behandling till rätt person Johan Malmström
Framtidens vapen mot sepsis Samtal
19:30 17:00 Prisceremoni*
*I Lund delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Eric K. Fernströms 
pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. I Malmö 
delas priset för yngre framgångsrik forskare verksam i Region Skåne ut.

Prova-på-stationer

En timme före programmet (60 min) och i pausen (30 min) finns det prova-på-stationer där du bland annat kan se bakterier i förstoring och lära hur du skyddar dig emot dem.

Vetenskapliga arrangörer är Adam Linder, Oonagh Shannon och Pontus Nordenfelt.