Vetenskap & Hälsa

FORSKNINGENS DAG 2018

– när en infektion blir livshotande

Ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid

Sepsis (tidigare känt som blodförgiftning) är en akut och livshotande bakterieinfektion som kan orsaka stora skador. Vem som helst kan drabbas. Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar och var femte av dem dör. Sepsis är svårt att diagnostisera snabbt och korrekt. Den ökande antibiotikaresistensen kräver nya sätt att behandla tillståndet. Vad orsakar sepsis och hur tar kroppen skada?

Föreläsningar, filmer och samtal

Kom och lyssna till forskarna som tar fram nya sätt att snabbt diagnostisera och bota sepsis. Målet är att hitta nya behandlingar som funkar trots antibiotikaresistens. Upptäckter som kan rädda många liv.

Moderator: Cecilia Nebel

Malmö Lund Punkt Talare
16-17 13:30 Öppet hus med prova-på stationer*
17:00 14:30 Dekanus hälsar välkommen Erik Renström
FILM: Patienter berättar
Sepsis – ett globalt hälsoproblem Malin Inghammar och Adam Linder
Kriget i kroppen – när vårt eget försvar överreagerar Pontus Nordenfelt och Oonagh Shannon
FILM: När sepsislarmet går – varje timme räknas
Snabbare bakterieanalys räddar liv Bo Nilson
Hur väljer läkaren rätt antibiotika? Magnus Rasmussen
Samtal kring sepsiskedja
Prova-på-station- intro Pontus Nordenfelt
18:40 16:10 PAUS
FILM: Så funkar antibiotikaresistens
Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? Anders Håkansson
Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? Adam Linder
Varje sepsis är unik – rätt behandling till rätt person Johan Malmström
Framtidens vapen mot sepsis Samtal
19:30 17:00 Prisceremoni*
*I Lund delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Eric K. Fernströms pris 
för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare ut, prisen firar 40 år i år!
*I Malmö delas priset för yngre framgångsrik forskare verksam i Region Skåne ut.

Prova-på-stationer

En timme före programmet börjar i aulan, samt under pausen, är du välkommen till våra prova-på-stationer. Här kan du bland annat…
1 … möta bakterierna i våra bakteriestationer där du kan få se dem i förstoring.
2 … lära dig hur bakterier sprids och hur du skyddar dig emot dem. Och även lära dig mer om vårdhygien.
3 … följa sepsis-vårdkedjan, lär dig känna igen symptomen för sepsis.
4 … få litteraturtips om sepsis.

Vetenskapliga arrangörer är Adam Linder, Oonagh Shannon och Pontus Nordenfelt.

Jubileumsvisning 7/11 kl 11-12 på Livets museum, Lund

Skånes universitetssjukhus firar att Lasarettet i Lund grundades för 250 år sedan. #susfirarlund250. I samband med Forskningens dag den 7/11 arrangeras en jubileumsvisning på Livets museum -ett medicinhistoriskt museum på sjukhusområdet i Lund. I muséets interaktiva utställning får du svar på frågor kring hur den mänskliga kroppen fungerar. Under jubileumsvisningen kommer du att få höra om betydelsefulla medicinska och tekniska framsteg, som gjorts i Lund och Malmö. kl: 11-12.

Anmäl via: info@livetsmuseum.se