Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FORSKNINGENS DAG 2018

Forskningens dag 2018  – SEPSIS – när en infektion blir livshotande

Årets tema drog fulla hus i både Malmö och Lund. Se hela programmet eller delar av det, nedan:

SEPSIS – Ett ökande hot i antibiotikaresistensens tid

Sepsis (tidigare känt som blodförgiftning) är en akut och livshotande bakterieinfektion som kan orsaka stora skador. Vem som helst kan drabbas. Varje år insjuknar ca 40 000 svenskar och var femte av dem dör. Sepsis är svårt att diagnostisera snabbt och korrekt. Den ökande antibiotikaresistensen kräver nya sätt att behandla tillståndet. Titta på årets Forskningens dag så får du lära dig mer om sepsis.  Moderator: Cecilia Nebel.

Dekanus inleder – Erik Renström
FILM: Patienter berättar
Sepsis – ett globalt hälsoproblem –  Malin Inghammar och Adam Linder
Kriget i kroppen – när vårt eget försvar överreagerar – P. Nordenfelt & O. Shannon
FILM: När sepsislarmet går – varje timme räknas
Snabbare bakterieanalys räddar liv – Bo Nilson
Hur väljer läkaren rätt antibiotika? – Magnus Rasmussen
Samtal kring sepsiskedja – M. Inghammar, M. Rasmussen & Johan Tham
Prova-på-stationer
FILM: Så funkar antibiotikaresistens
Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? – Anders P Håkansson
Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? – Adam Linder
Varje sepsis är unik – rätt behandling till rätt person – Johan Malmström
Samtal: Framtidens vapen mot sepsis– A. Linder, O. Shannon & J. Malmström
Prisceremoni – Eric K. Fernströms Nordiska Pris & Pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Vetenskapliga arrangörer är Adam Linder, Oonagh Shannon och Pontus Nordenfelt.

Lyssna på vår podd: Sepsis – när en infektion blir livshotande

Läs tidningen

Sepsis – ett livshotande tillstånd