Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Yrsel och balansrubbningar

2011-12-27

Yrsel är ett vanligt symtom hos patienter som söker vård. Men själva ordet yrsel är ett diffust begrepp och det är svårt att veta om patienten har en känsla av att svimma, är ostadig eller har en mer vag känsla av obehag. En studie visar att två tredjedelar av de äldre personer som söker för yrsel blir feldiagnostiserade.

– Det är särskilt viktigt att äldre patienter med yrsel blir ordentligt undersökta och får adekvat vård. Ett fall medför ofta skador som påverkar funktionsnedsättning och livskvalitet på ett helt annat sätt än för yngre människor, säger Eva Ekvall Hansson, sjukgymnast och universitetslektor.

Utmana balanssinnet

Men många olika typer av yrsel går att behandla. Eva Ekvall Hanssons forskning berör främst hur man kan träna för att motverka yrsel med en speciell form av balansträning som utmanar balanssinnets alla delar. Metoden har funnits sedan 1940-talet och utarbetades för patienter som drabbats av virus på balansnerven. Utvecklingen i vårt samhälle med en större andel äldre människor och mer kunskap om övriga medicinska tillstånd som t ex migrän och Menieres sjukdom, har gjort att behovet av behandlingsalternativ även för dessa former av yrseltillstånd har ökat. Evas forskning visar att dessa sjukdomar har god nytta av denna speciella träningsform.

För närvarande pågår två studier där Eva testar äldre personer med underarmsfraktur och äldre personer med yrsel. Syftet är att undersöka om man kan förutsäga vilka personer med yrsel som kommer att ramla och därför träna upp deras balans för att undvika framtida fall och skador:

– Om man har en nedsatt funktion i led- och muskelsinnet så är det kanske så att man kan kompensationsträna andra delar av balanssystemet? Det är ju jätteintressanta frågor som vi hoppas att få svar på genom det här projektet.

Artrosskola

Förutom yrsel och balansforskningen så är artros och effekten av den artrosskola som bedrivs inom primärvården i Malmö, ett annat spår inom Evas Ekvall Hanssons forskning:

– Vi tittade på funktion, självskattad hälsa och tilltro till den egna förmågan och det har verkligen bekräftats att artrosskolan är väldigt viktig för funktion och självskattad hälsa och i många fall innebär att en operation kan skjutas på framtiden eller ställas in, avslutar Eva.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Institutionen för hälsa vård och samhälle