Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Covidsjuka med virus i utandningsluften smittar fler – särskilt om de pratar eller sjunger

2022-04-27
På bilden ses lastbilen där provtagningen skedde. Baksidan, eller dörren till lastutrymmet står helt öppen. Närmast öppningen ses ens sar snurrfåtölj, längre in ser vi ryggen på en person som står framför en apparat som förmodligen är tratten som samlar in utandningsluften. längst in, framför några hyllor sitter en person klädd i blå skyddkläder, munskydd och visir.
Här i lastbilen fick studiedeltagarna andas, prata och sjunga i en tratt. På bilden sköter Malin Alsved mätutrustningen iklädd skyddsutrustning. Foto: Jakob Löndahl

Det finns mer virus i utandningsluften kring symptomstart och när man pratar eller sjunger. Det visar en ny studie från Lunds universitet där forskare mätt mängden virus hos personer med covid-19. Covidsjuka med virus i utandningsluften smittade också fler hushållskontakter under hemkarantän.

I början av covid-19-pandemin visade aerosolforskare i Lund att sång  – särskilt högljudd och konsonantrik sådan – sprider många aerosolpartiklar och stora droppar till den omgivande luften. Detta indikerade att sång skulle kunna öka risken för smittspridning av exempelvis covid-19. I den studien letade man dock inte specifikt efter coronavirus, även om det togs några enstaka prover på insjuknade personer.

Forskningen har nu följts upp med en ny studie där forskarna har besökt bekräftat covidsmittade med ett portabelt labb monterat i en lastbil. Där har de insjuknade fått andas, prata och sjunga i en slags tratt kopplad till mätutrustning, där man kunnat analysera mängden covidvirus i utandningsluften. Resultaten har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Malin Alsved

– 19 av de 38 personer som vi undersökte – alltså 50 procent – hade covid-positiva utandningsprover, och andelen var högst kring symptomstart. För de som haft symptom i fem-sex dagar kunde vi inte hitta några viruspartiklar i utandningsluften, säger Malin Alsved, forskare i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Dubbelt så många smittade

De som undersöktes fick först andas i tratten under 10 minuter, därefter prata fritt lika länge, och avsluta med 10 minuter sång. Resultaten visar att fler personer spred virus i utandningsluften när de pratade och sjöng jämfört med när de bara andades.

Studien följde också upp hur smittan spreds i hushållen hos de medverkande personerna. Genom detta har man för första gången kunnat visa på ett direkt samband mellan virus i luftburna partiklar (aerosoler) och överföring av smitta.

– Det var dubbelt så många som smittades i hushåll där den först insjuknade personen hade mätbara virusmängder i utandningsluften, jämfört med i de hushåll där den först insjuknade personen, trots bekräftad Covid-19, inte andades ut mätbara virusmängder i luften, berättar Malin Alsved.

Sprider olika mycket virus

Det verkar som om olika personer sprider olika mycket smitta via luften, vilket antyder att olika människor smittar olika mycket. Oddsen att hitta virus i aerosolprover var störst vid symptomdebut och minskade för varje dag som gick .

– De som spred mest hade över 100 gånger mer covidvirus i utandade aerosolpartiklar än de som hade minst, säger Malin Alsved.

Även om hälften av patienterna hade virus-positiva utandningsprover, är det inte säkert att alla prover har smittsamt virus. Men eftersom de flesta hade insjuknat nyligen och att ett positivt luftprov också innebar ökad risk för hushållskontakter att smittas talar det för att dessa personer faktiskt kan smitta via luftburna virus. Just nu pågår försök för att se om man kan infektera celler i laboratorium med virus från dessa luftprover, för att visa att de innehåller levande smittsamt virus, men de resultaten är inte klara ännu.

– Med den här forskningen hoppas vi kunna kvantifiera hur smittsam en covidsjuk person kan vara, berättar Malin Alsved.

Länk till den vetenskapliga artikeln  SARS-CoV-2 in exhaled aerosol particles from covid-19 cases and its association to household transmission 

Text: JONAS ANDRESSON 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet