Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Viktigt med tidig upptäckt av hjärtfel

2017-11-23

Antalet patienter med obehandlade medfödda hjärtfel har ökat i Sverige och i andra västländer.

Bild: iStock.com/arcady_31

 

– Patienterna med obehandlade hjärtfel kommer ofta från länder där de haft svårt att få tillgång till vård eller där sjukvårdssystemet inte är lika väl utvecklat som i Sverige och andra västländer, säger Petru Liuba, barnkardiolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Foto: Roger Lundholm

Han och hans kollegor inom Barnhjärtcentrum och vuxenkardiologin ser en ökning av barn och unga vuxna med hjärtfel som inte behandlats eller inte ens har upptäckts förrän de genomgår undersökning i Sverige.
De senaste 5-10 åren har flykt och migration gjort att fler patienter behöver vård på Barnhjärtcentrum i Lund och Göteborg.

– Vi saknar kunskapen för att kunna ta hand om de här barnen och ungdomarna på bästa sätt. I västländerna är barnkardiologerna vana vid att träffa barnen i god tid, kanske redan vid födseln, och sedan operera deras hjärtfel inom de första sex månaderna, säger Petru Liuba.

För sen upptäckt kan leda till hjärttransplantation

Ju senare ett hjärtfel upptäcks desto svårare är prognosen. Petru Liuba menar att det till och med kan gå så långt att patientens hjärtfel inte kan opereras utan måste hjärttransplanteras och till och med lungtransplanteras om hjärtfelet påverkat lungornas funktion.
-Först och främst handlar det om att ge patienten bra vård och förbättra deras liv. Det kommer också att få ekonomiska konsekvenser för samhället om vi inte hittar en bra samordning för då riskerar patienterna att behöva mer vård och kanske transplantation, säger Petru Liuba.

Text: MAGNUS ASPEGREN

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande på Skånes universitetssjukhus hemsida.