Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Viktigt ben i handleden under lupp

2017-01-25

I Sverige bryter varje år ungefär 3 000 personer båtbenet, ett litet ben i handloven som är viktigt för handledsfunktionen.

ishockey/Wikimedia CommonsMartin Clementson, specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus som forskar vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, har i en ny avhandling studerat skadetypen, som främst drabbar yngre män i samband med sport.

En båtbensfraktur kan behandlas på olika vis, och i avhandlingen jämfördes utfallet för så kallade midjefrakturer, som genom slumpmässigt urval behandlades antingen genom gipsning eller genom operation. Vid operation användes titthålsteknik för att fixera frakturen med en skruv.

För- och nackdelar med operation

Fördelen med gipsning är att patienten slipper operation med risk för infektioner och andra följdkomplikationer. Med operation kan man å andra sidan börja använda handen på ett normalt vis något tidigare än vid gipsning.

Uppföljningar efter ett respektive sex år visade på gott resultat för båda metoder. Studiens storlek, totalt 38 patienter, bidrar till att det inte går att rekommendera den ena behandlingstypen framför den andra.

Avhandlingsstudierna visar bland annat också att skiktröntgen med datortomografi (CT) gör det möjligt att avlägsna gipset på många patienter tidigare än vid användning av konventionell röntgenteknik.

Text: BJÖRN MARTINSSON
Artikeln är tidigare publicerad på Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.

Bild: ishockey/Wikimedia Commons