Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vätskebehandling vid septisk chock under lupp

2024-06-10
Peter Bentzer är forskare och adjungerad professor i anestesi och intensivvård vid Lunds universitet samt överläkare överläkare i anestesiologi och intensivvård, Helsingborgs lasarett. Anja Lindén är forskare vid Lunds universitet och specialistläkare, anestesi och intensivvård, Helsingborgs lasarett. Foto: Tove Smeds

En nyligen påbörjad klinisk studie undersöker nu om det går att förbättra prognosen för personer som drabbas av septisk chock genom att minska på mängden vätska som patienterna får.
– Ända sedan 1800-talet har vården gett vätskebehandling intravenöst till svårt sjuka. Detta till trots saknas evidens för hur vi bäst ska styra denna behandling för att för att utfallet ska bli så bra som möjligt för patienten. Det vill vi ändra på, säger Peter Bentzer, adjungerad professor vid Lunds universitet som leder studien.

Varje år behandlas cirka 3 000 personer på intensivvårdsavdelningar i Sverige för septisk chock, en svår form av sepsis som påverkar kroppens cirkulation. Dödligheten är hög: 45 procent av dessa patienter avlider inom 90 dagar.

En viktig del av behandlingen vid sepsis är vätsketerapi, där stora mängder vätska ges dels för att stabilisera cirkulationen (resusciteringsvätskor), dels för att lösa upp läkemedel och tillgodose det dagliga vätske- och nutritionsbehovet (gemensamt kallat icke-resusciteringsvätskor). Resultat från flera observationsstudier tyder på att stora mängder vätska kan vara förknippade med ökad dödlighet vid sepsis. Den ökade mortaliteten som observerats i dessa studier skulle kunna bero på att mer vätska ges åt de svårast sjuka patienterna, men fyndet skulle också kunna bero på att mycket vätska är skadligt i sig.

– För mycket vätska riskerar att lägga sig i vävnaden och försämra organfunktionen och på så sätt förvärra situationen ytterligare för sepsispatienten. Det är därför viktigt att undersöka om minskad vätsketillförsel till sepsispatienter kan förbättra utfallet. Här finns kunskapsluckor som är viktiga att fylla, säger Peter Bentzer, som leder en grupp forskare som studerar vätsketerapi vid sepsis.

Dessa tankar ledde till en pilotstudie som undersökte om man genom att minska volymen vätska, som ges i andra syften än att stabilisera cirkulationen, kan minska vätsketillförsel vid sepsis. Studien, som nyligen publicerats i tidskriften Critical Care, visade att detta koncept gör det möjligt att minska totala volymen vätska, med nästan 4 liter under de tre första dagarna på IVA.

Stor studie ska ge svaret

– Den minskade vätsketillförseln vi åstadkom i pilotstudien är så pass stor att den potentiellt skulle kunna påverka hur det går för patienterna på sikt. Vi gör därför nu en studie som kommer inkludera många fler patienter. Då kan vi uttala sig om behandlingen kan förbättra till exempel patientöverlevnaden, säger Anja Lindén, specialistläkare och en av forskarna i gruppen.

Multicenterstudien REDUSE kommer att involvera åtminstone 10 olika sjukhus från flera regioner. Totalt planeras studien inkludera 1 850 patienter.

– Vuxna patienter med septisk chock kommer att slumpmässigt behandlas antingen med standardvätskebehandling eller en minimerad mängd av vätskor som ges i andra syften än att stabilisera cirkulationen. Vi kommer att undersöka dödligheten i respektive grupp, men även om vi ser effekter på kognition och livskvalitet, säger Peter Bentzer.

Länk till vetenskaplig publikation pilotstudienProtocolized reduction of non-resuscitation fluids versus usual care in septic shock patients (REDUSE): a randomized multicentre feasibility trial.

 

Text: TOVE SMEDS

Artikeln är tidigare publicerads om nyhet från Lunds unversitet