Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världsdagen för sexuell hälsa – 4 september

2017-09-04

Måndagen den 4:e september hålls Världsdagen för sexuell hälsa på Malmö stadsbibliotek. Om bland annat hur migration kan innebära att vara sexuellt utsatt.

För åttonde året i rad uppmärksammas människors sexuella hälsa världen över. Malmö högskola arrangerar då i samarbete med The World Association for Sexual Health, WAS, och Malmö stad  korta populärvetenskapliga föreläsningar på stadsbiblioteket i Malmö.

– I en migrationsprocess kan en människa riskera att bli sexuellt utnyttjad, säger Pernilla Ouis, vikarierande föreståndare för Centrum för sexualitet och sexualitetsstudier. Det kan handla om människohandel, prostitution, äktenskapsuppgörelser, och hur sexualitet kan bli en försörjningsstrategi. Det är oerhört angelägna frågor som det hittills inte forskats tillräckligt mycket om.

– Vi lever också i en tid där ensamkommandes sexuella beteenden blivit extremt uppmärksammade och där tyckanden blandas med fakta. Som forskare är det viktigt att lyfta fram fakta. Det råder många parallella och motstridiga normer kring sexualitet i vårt samhälle idag.

Årets tema har döpts till ”Migration och sexualitet”. På programmet finns rubriker som Sexuell hälsa och unga migranter, Migration och sexuell riskutsatthet, Utmaningar med att möta migranter ur ett hälso- och hiv-perspektiv, Kvinnor med annat modersmål än svenska, psykisk ohälsa och erfarenhet av emotionella, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp  m.m. Här finns även en presentation av Malmö högskolas forskarnätverk Migration, sexualitet och hälsa.

-Jag hoppas och tror att praktiker, forskare, studenter och en intresserad allmänhet kommer till Stadsbiblioteket denna måndagseftermiddag då frågor kring sexuell hälsa kopplat till migration borde beröra alla oavsett livssituation, säger Pernilla Ouis.

Text: HELENA SMITT

Texten är tidigare publicerad av Malmö högskola