Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vårdval gynnar resistenta bakterier

2013-03-28

Vårdval inom primärvården har redan införts i samtliga landsting och regioner och under 2013 införs vårdval för flera specialiteter runt om i landet. Men det fria vårdvalet går stick i stäv med Stramas rekommendationer.Inga Odenholt

I mars fattade dessutom regeringen beslut om att genomföra det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Den nya lagstiftningen reglerar rätten till ersättning för vård i annat EU-land, det ska med andra ord bli lättare att söka vård utomlands. Lagförslaget väntas att träda i kraft 1 oktober 2013.

– Detta är en utveckling i rätt riktning. Det innebär att patientmakten och patientens valmöjligheter förstärks ytterligare, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet den 7 mars 2013.

Men det fria vårdvalet går stick i stäv med Stramas rekommendationer.

– När vårdvalet inom primärvården infördes i Halland gick antibiotikaförskrivningen upp med 25 procent och det krävdes stora ansträngningar och tid innan Strama Halland fick ner förskrivningen till normala nivåer igen. Detta gynnar varken resistenssituationen eller patienterna, säger Inga Odenholt, professor och överläkare i infektionsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och fortsätter:

– När det gäller patientrörligheten inom EU-länderna så har man missat att länder utanför Norden har en mycket högre antibiotikaresistens, dvs. drabbas man av en postoperativ infektion, finns det stor risk att den orsakas av bakterier som kan vara mycket svåra att behandla.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ