Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vanligt växtämne kan bli framtida cancerläkemedel

2015-09-03

yellow lemon growing on lemon-tree in flowerpot

Ett ämne som finns naturligt i växter och citrusfrukter kan kanske i framtiden användas mot cancer. Forskningen bygger på möjligheterna till målinriktad behandling riktad mot ett protein, gamma-tubulin, som finns i cellkärnan.

Mikrotubuli finns i stor mängd i cellen. De plockar ut kromosomer vid celldelningen, och uppförstorade i ett elektronmikroskop ser de ut som rör.

maria_alvarado_kristensson_medium
Maria Alvarado-Kristensson

– Gamma-tubulin kontrollerar tillväxten av mikrotubuli, men det verkar av allt att döma även ha andra funktioner. Till dessa hör förmågan att reglera och påverka också andra proteiner än de som finns i mikrotubuli, säger Maria Alvarado-Kristensson, docent vid institutionen för translationell medicin på Lunds universitet.

Mikrotubuli består av alfa- och beta-tubulin, och det är betydligt vanligare bland forskare att försöka hitta behandlingsmetoder inriktade mot dem.

Angriper endast cancerceller

Behandling riktad mot alfa- och beta-tubulin påverkar inte bara cancerceller, utan även friska celler. Det ökar risken för biverkningar, som i en del fall kan bli allvarliga. Genom att inrikta sig mot gamma-tubulin blir resultatet ett annat. I experimenten påverkades endast cancerceller vilket talar för mindre problem med biverkningar. Men forskarna tittar ännu på celler i laboratoriet och resultat från studier på möss, så forskningen måste utvecklas ytterligare.

Förmågan att träffa rätt, dvs. endast döda cancercellerna, beror på att gamma-tubulin och ett protein som motverkar tumörer, retinoblastom (RB1), reglerar varandra. Om gamma-tubulinet kan slås ut, så ökar RB1 i stället vilket leder till celldöd i tumörcellerna.

Angreppssättet har potential att fungera mot flera cancersjukdomar, som t.ex. bröst- lung- och tjocktarmscancer.

Extrakt från citrusskal

Alvarado-Kristenssons forskargrupp har testat flera preparat för att undersöka om de skulle kunna fungera mot gamma-tubulin. Ett av dem, med beteckningen citral dimetyl acetal, visade sig särskilt intressant. Det minskade aktiviteten hos gamma-tubulinet och samtidigt började tumörceller att dö.

Citral är ett naturligt ämne som finns i extrakt från vissa växter, och i fruktskal från citron och apelsin.  Det används bl.a. inom kosmetika- och livsmedelsindustrin.

Urvalet av de ämnen som testades mot gamma-tubulin har gjorts i samarbete med en annan forskargrupp vid Lunds universitet, på institutionen för experimentell vetenskap.

Resultaten utsågs nyligen till Månadens artikel vid medicinska fakulteten på Lunds universitet och har även publicerats i den medicinska tidskriften Molecular Cancer Research.

Text och porträttfoto: BJÖRN MARTINSSON

Foto citrusträd: Colourbox