Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vanligt med följdsjukdomar vid knä- och höftartros

2021-06-18
Till höger i bilden ses ett bart knä och en del av underbenet tillhörande en person klädd i svarta shorts. Till vänster ser man axeln och handen på en person klädd i vad som verkar vara en vit rock. Denna person håller upp en läsplatta på vilken man kan se en illustration av en knäled. Leden är färgad i rött vilket ska indikera att den smärtar.
Bild: iStock/Stephane-Noiret

I en ny svensk studie från Lunds universitet tittade forskare på hur vanligt det är med följdsjukdomar vid artros i knä- och/eller höftleden. Studien publicerades nyligen i den amerikanska tidskriften Arthritis Care & Research.

I studien behandlades data från Skånes befolkning mellan åren 1998 och 2017. Personer med nydiagnostiserad artros hade något högre risk att på sikt utveckla följdsjukdomar som depression, hjärt-och kärlsjukdomar, ryggsmärta och benskörhet än personer utan artros. Det fanns också en ökad risk för diabetes men dock endast vid knäartros.

Att knäartros gav ökad risk för diabetes kan förklaras av att artros i knäleden har ett starkare samband med övervikt och fetma än vad höftartros har. Övervikt och fetma är stora riskfaktorer för typ 2-diabetes (åldersdiabetes).

Flera orsaker kan ligga bakom

Orsakerna till högre risk för vissa följdsjukdomar om man har artros kan vara flera. Det är känt att ledsmärta, som ofta leder till fysisk inaktivitet och viktuppgång, ökar risken för både psykisk och fysisk ohälsa. Det kan också finnas gemensamma orsaksfaktorer, eller gemensamma sjukdomsmekanismer, för både artros och andra vanliga sjukdomar. Ett exempel är låggradig inflammation i kroppen vilket kan öka risken för ett flertal olika sjukdomar.

Resultaten i studien talar för att det är viktigt att som artrospatient optimera sin artrosbehandling med förhoppningen att minska risken för följdsjukdomar.

Den vetenskapliga artikeln finns publicerad här (på engelska).

Text: Artrosportalen

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Artrosportalen vid Lunds universitet