Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vanligaste epilepsin skulle kunna orsaka ögoninflammation

2016-08-24

Det är sedan tidigare känt att en del mediciner mot epilepsi påverkar synen, men det är hittills okänt om epilepsin i sig kan orsaka skador på ögat. Nya experimentella fynd som gjorts av ögonforskare och neurofysiologer vid Lunds universitet visar att råttor med tinninglobsepilepsi, den vanligaste typen av epilepsi, får en inflammation i ögonen efter epileptiska anfall.

ulrica_englund_johansson_och_christine_ekdahl_clementson_medium
Ulrica Englund Johansson och Christine Ekdahl Clementson. Foto: Olle Dahlbäck

– Om de kliniska studier som nu initieras visar att patienter med epilepsi har en synpåverkan bör man överväga att införa synundersökning i vårdprogram för epilepsi, säger Christine Ekdahl Clementson, docent vid Klinisk neurofysiologi och Epilepsicentrum vid Lunds universitet samt ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Tillsammans med sin forskargrupp och docent Ulrica Englund Johansson, oftalmologi, har hon genomfört den första experimentella studien.

– Det som ytterligare stärker resultatet är att när vi använde en antikropp som vanligtvis minskar inflammation i hjärnan på råttor, så reducerades också inflammationen i ögonen avsevärt. Vi har i studien dessutom kunnat utesluta en genetisk påverkan, vilket talar för att alla patienter med epilepsi kan vara i riskzonen för att utveckla en inflammation i ögonen.

Inflammationens väg från hjärnan till ögonen

Forskarna vet emellertid inte hur inflammationen tar sig från hjärnan till ögonen. Men de har minst två teorier.

– Antingen tar den raka vägen från hjärnan till ögonen, då ögats nervceller har direktkontakt med hjärnan, eller så tar den sig dit via blodet efter ett epileptiskt anfall, som framkallat en inflammation, säger Christine Ekdahl Clementson. Vi håller just nu på att undersöka vilken teori som bäst överensstämmer med verkligheten. Dessutom kommer vi titta närmare på vilken betydelse detta har för ögats funktion.

Patientstudien startar i höst och ska inkludera 20 patienter med diagnosen tinninglobsepilepsi. Samtliga kommer att få genomgå en extensiv synundersökning för att se om de har en synpåverkan. Studien blir ett fortsatt samarbete över klinikgränserna mellan ögonforskare, forskare inom neurologi och neurofysiologi i Lund.

– Det fynd vi nu gjort öppnar för forskning om inflammation i ögonen och dess användning vid både diagnostik, prognos och behandlingsbedömning hos patienter med epilepsi.

Text: OLLE DAHLBÄCK