Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Vandrande stamcell ny måltavla för strokebehandling

2014-05-29

Arteriography of brain vessels classical radiology_dreamstime_8979970

Foto: Dreamstime

För två år sedan upptäcktes en ny stamcell i hjärnan, med kapacitet att bilda nya celler. Samma forskargrupp avslöjar nu att dessa stamceller, som sitter i yttre delen av blodkärlväggen, tycks vara involverade i läkeprocessen efter en stroke. Forskningsresultaten visar att cellerna, kallade pericyter, lämnar blodkärlen, förökar sig och vandrar mot skadeområdet där de omvandlas till mikrogliaceller, hjärnans inflammatoriska celler.

Pericyter bidrar i flera andra organ till reparation av vävnad. Forskarna har trott att de reparativa egenskaperna kan gälla även för hjärnan. Fynden i den aktuella studien tyder nu på att just så kan vara fallet. Experimenten visar för första gången att pericyter är direkt involverade i hjärnvävnadens reaktion på en stroke.

– Pericyter är en fascinerande celltyp med många olika egenskaper och de finns dessutom i hög densitet i hjärnan. Det var överraskande att en subtyp av dessa celler blir så kraftigt aktiverade efter en stroke-skada. Att de sedan kan omvandlas till mikroglia som har en viktig funktion i hjärnan efter ett slaganfall är helt oväntade fynd och ger en ny infallsvinkel på möjligheten att kunna påverka inflammationen vid stroke, säger Gesine Paul, forskargruppledare vid Lunds universitet och seniorförfattare till studien.

Vandrar mot skadan

Med hjälp av ett grönt självlysande protein som bundits till pericyterna har forskarna kunnat följa deras väg till den skadade delen av hjärnan. Migrationen sker inom en vecka efter en stroke och när cellerna når fram förvandlas de till mikrogliaceller, det centrala nervsystemets renhållningsarbetare. Inflammation kan emellertid ha såväl positiva reparativa såsom negativa konsekvenser på skadan. Exakt vilken roll mikrogliaceller har i läkandet efter en stroke är inte helt klarlagt men vi vet sedan tidigare att de spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador.

– Vi behöver nu veta exakt hur pericyter påverkar hjärnas återhämtning efter en stroke. Helt säkert är att vi har en ny måltavla inom forskningen som på sikt kommer hjälpa oss att förstå mer om hjärnans egna skydds- och reparationsmekanismer.

Påverka skadeutvecklingen

Det finns idag ett stort behov av nya läkemedel som kan lindra skadeeffekterna av stroke. Behandlingsmöjligheterna med blodproppslösande läkemedel är i nuläget begränsade till timmarna efter insjuknandet.

– Eftersom den potentiellt reparativa reaktion som pericyterna sätter igång pågår även efter den akuta fasen är vår förhoppning att så småningom kunna påverka skadeutvecklingen även i den subakuta fasen efter stroke, det vill säga under en längre tid efter skadetillfället, säger Gesine Paul.

Text: JENS PERSSON

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, 27 maj 2014